Government news

Top secret government news.

Trust no one.

Politikerdebatt på Erfaringskonferansen

Government news | 1 February 2024

NME’s views on governmental export support

Government news | 8 February 2023

NMEs tanker om eksportstøtte

Government news | 19 December 2022

Regjeringens nye eksportsatsing

Government news | 14 March 2022

NME met politicians from the Labour party

Government news | 12 March 2021

En mer fleksibel lønnsstøtteordning

Government news | 9 March 2021