Regjeringens eksportsatsing «too little –  too late»

Member news | 5 May 2023
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Tirsdag lanserte Næringsminister Jan Christian Vestre eksportsatsingen for maritime næring som den andre satsingen i eksportreformen Hele Norge Eksporterer. Vi slutter oss til Norske Skipsverft som tidligere har vært ute og kommentert satsingen i Skipsrevyen fra verftsindustriens side. Og vi tillater oss å låne dere utsagn «Høye ambisjoner, tom verktøykasse». Vi mener det er på høy tid at en slik satsing kommer på plass, men dessverre mener vi satsingen slik den er presentert er «too little, too late». 

Eksportsatsingen inneholder ti tiltak, fordelt på tre kategorier. Satsingsområdene er utpekt som USA, Sørøst-Asia, Nord-Europa og Singapore. Vi håper imidlertid at Sørøst-Asia er en liten glipp og at det menes Øst-Asia som dekker Kina, Sør-Korea og Japan. Alle viktige eksportmarkeder for maritim næring. Tiltakene er vage, og kan tolkes dit hen at det skal opprettes flere byråkratiske utvalg for å kartlegge, opprette programmer og strategier. Vi er redd for at det nok en gang blir mye prat og lite handling.

Når dette er sagt, så mener vi det er viktig at det settes i gang tiltak som kan bidra til økt eksport av norske kvalitetsprodukter, ikke minst om vi skal nå målet om en femti prosents økning i eksporten innen 2030. Og vi vil vi trekke frem tiltak 8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger og tiltak 9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy som gode og viktige tiltak. Vi ser frem til fortsettelsen.

Les mer om regjeringens eksportsatsning her!

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024