Anbefalinger fra maritim industri til «Hele Norge Eksporterer»

Member news | 4 July 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Rapporten «Mer og grønnere maritim eksport» med anbefalinger fra maritim industri til regjeringens «Hele Norge Eksporterer» ble lagt frem i slutten av forrige uke. Anbefalingene fra rapporten går nå inn i Nasjonalt Eksportråds arbeid med å løfte den maritime næringen.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra hele den maritime næringen, Fellesforbundet og virkemiddelapparatet. Det ble gjort et grundig arbeid i gruppen med å definere felles mål og komme med anbefalinger til hvordan Norge kan oppnå 50% vekst i eksporten frem til 2030.

Som deltaker i arbeidsgruppen har NME bidratt til innholdet fremlagt i rapporten, spesielt for utstyrsnæringen som vi representerer. Det er mye bra i rapporten, selv om vi synes at den på enkelte områder burde gått lengre, sier NMEs CEO Erlend Prytz. Blant annet mener vi ubeskjedent at direkte støtte til NME vil øke eksporten ved at vi da kan:

1. Gjøre våre tjenester rimeligere
Dette vil gjøre det mulig for flere av våre kunder å kunne satse tyngre på både eksisterende og nye markeder. En undersøkelse gjennomført blant våre medlemmer viste dette. Et klart flertall sa da at de ville deltatt på flere messer om de hadde fått dekket 50% av kostnaden for deltakelsen. Dette vil føre til styrket markedsføring, økt salg og eksport av medlemmenes varer og tjenester.

2. Tilby flere og nye tjenester
Om NME mottar direkte støtte vil vi kunne utvide vårt tjenestetilbud. Vi kunne for eksempel tilbudt flere aktiviteter som B2B-møter, Meer the buyer events, verftsbesøk, mv. Men med dagens sterkt begrensede ressurser er det vanskelig å få til.

Når dette er sagt, er det som nevnt mye bra i rapporten. NME var en pådriver for forslaget om å øke maksgrensen på messestøtte for enkeltbedrifter til mer enn 60.000 kroner. Og vi mener at skal det monne, bør taket være på minst 150.000 kroner.

Vi vil også berømme Norsk Industri og Stål Heggelund som også har bidratt og støttet NME i vårt syn.

Nå håper vi at anbefalingene resulterer i gode tiltak som vil bidra til å nå målet om å øke norsk eksport og dermed øke verdiskapningen og sikre arbeidsplasser i Norge.

Les rapporten her.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024