Regjeringens nye eksportsatsing

Member news | 14 March 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer «Hele Norge eksporterer». Foto: NFD

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte forrige uke regjeringens nye eksportsatsing: Hele Norge Eksporterer. Målet til regjeringen er å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Et høyt mål som vi tror det er mulig å oppnå, om de rette støtteordningene kommer på plass og er innrettet slik at selskapene i maritim næring får glede og nytte av dem.

NME har i flere år jobbet med å få frem en slik løsning. Mange av våre søsterorganisasjoner mottar støtte fra sine respektive virkemiddelapparater. Danish Export Association får stor støtte til sine danske paviljonger og vår tyske søsterorganisasjon har det tyske Næringsdepartement i ryggen. Departementet dekker ca. 50% av kostnadene når det arrangeres tyske paviljonger. Dette er konkurransevridende og gjør blant annet at disse landene, og mange andre med tilsvarende støtteordninger, kan tilby stands til sine utstillere langt rimeligere enn vi i Norske Maritime Eksportører (NME) kan. I tillegg kan de gjøre mye mer ut av paviljongene sine i form av markedsføring, design, service og tilleggstjenester på grunn av støtten de mottar. Nå håper vi at Nærings- og Fiskeridepartementets nye storsatsing, Hele Norge Eksporterer, kan rette på dette.

Dette er etter vår mening et veldig godt initiativ som NME, som nevnt, har vært en pådriver for å få på plass. Det som nå er viktig er at dette gjøres så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Hva maritim sektor angår, er vi så ubeskjedne at vi mener NME bør få tildelt midler til våre Team Norway-paviljonger og at vi bruker disse midlene på en best mulig måte for næringen. Vi kjenner den tross alt veldig godt og vet hvor skoen trykker og hva som skal til for å gi de rette intensiver og derigjennom øke eksporten, sysselsettingen og verdiskapningen i Norge.

Les mer om regjeringens eksportplan her.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024