Politikerdebatt på Erfaringskonferansen

Member news | 1 February 2024
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto: Thomas Aas

På årets Erfaringskonferanse arrangerte vi en paneldebatt med stortingerepresentantene Helge Orten fra Høyre og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, i tillegg stilte nestleder i NMEs styre Tore Andersen (Optimarin) og NMEs CEO Erlend Prytz.

Etter en innledning fra konferansier Tor Øyvind Skeiseid holdt Helge Orten og Per Vidar Kjølmoen innledninger på vegne av sine partier. Under debatten ble tre forhold diskutert:

  • Er det mulig å nå målet om halvering av CO2 utslipp innen 2030?
  • Hvordan skal vi nå målet om en økning i eksporten fra maritim sektor med 50% innen 2030?
  • Mulighet for direkte støtte til NME.

Det ble en interessant debatt.

Både Per Vidar Kjølmoen og Helge Orten mente det vil være svært vanskelig å nå målet om 50% reduksjon i CO2 utslipp innen 2030 og nesten umulig å nå målet om null utslipp i 2050. Men begge mente at vi måtte arbeide hardt for å nå målene og ikke minst komme så langt som mulig. 

Helge Orten sa:

– Jeg er veldig kritisk til den skattepolitikken som føres nå; den trekker kapital fra kysten, kapital som er helt nødvendig for å klare omstillingen. Vi skal selvsagt bidra på tilskuddsiden og sørge for at vi har tilskuddsordninger for å utvikle den teknologien vi trenger for å omstille oss. Den teknologien vi trenger for å omstille oss, trenger også resten av verden for å omstille seg. Der er det fantastiske eksportmuligheter. 

Det er liten tvil om at avgiftspolitikken spiller en viktig rolle: 

– Det som forurenser og bidrar til utslipp, vil koste mer i fremtiden. Det betyr samtidig at avgiftene vi tar inn knyttet til utslipp, også må brukes til å redusere disse utslippene. Når vi lykkes med den omstillingen, vil klimautgiftene gå i null. De avgiftene må brukes til å faktisk nå målene om reduserte utslipp. 

Når det gjelder økning av eksport med 50% innen 2030, mente NME at det er gjort altfor lite for nå målet og at det må flere ressurser til, både arbeidskraft og penger for å nå dette målet. Og det haster da 2030 kun er seks år unna.

Tore Andersen trakk frem at eksportbedriftene trenger konkrete verktøy til eksportfremme. Han roste utekontorene, og trakk frem at det burde brukes mer ressurser på å styrke denne delen av  virkemiddelapparatet ytterligere.

Erlend Prytz påpekte at direkte støtte til NME vil være viktig for å nå målet om økt eksport. Det vil gjøre at NME kan sikre «grunnmuren» sin og kunne konkurrere på like vilkår med andre land som mottar mye støtte. Han sa også at med direkte støtte så vil NME kunne redusere sine priser på stands og gjøre mer av annet arbeid også som B2B-møter, nettverkevent, verftbesøk, med videre. Det vil igjen gjøre at norske eksportører kan delta på flere messer med større og mer synlige stands. Erlend sa videre at det haster med å komme i gang om målene skal nås. Politikerne må gjøre mer og det må gå fortere.

Per Vidar Kjølmoen mente at eksportfremmende arbeid er noe av det Stortinget kan gjøre mer av: 

– Det er et av mange virkemidler vi må gjennomføre for at vi skal kunne nå de store målene. Her er vi i samme båt, og alle er avhengig av at vi alle lykkes, sa han, og la til: 

– At folk kommer og vil ha penger er både jeg og Helge Orten godt vant med. Men jo tydeligere dere som sitter her i salen er på at dette er viktig, desto lettere er det å få til en løsning.

Begge politikere sa de ville støtte NME, men kunne ikke love noen årlig fast støtte. Kjølmoen la til at han gjerne vil være døråpner for å øke messestøtten til den maritime industrien, men at det nok ikke er det eneste virkemiddelet som må til for å kunne nå målet med 50 prosent økt eksport. 

NME vil selvsagt jobbe videre med å få direkte støtte samt styrke messestøtteordningen, og samtidig oppfordrer vi NMEs medlemmer til å tale vår felles sak når anledningen byr seg.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
ERFA Awards 2024
31 January 2024