ROGER KRISTENSEN TILDELT ERFA AWARD

Foto: Asle Strønen, Skipsrevyen

Mangeårig styreleder og styremedlem i Norske Maritime Eksportører og administrerende direktør Roger Kristensen i Restech Norway AS ble tildelt ERFA Award for 2017. Utmerkelsen er høyst velfortjent og ble tildelt til stormende jubel på ERFAs festmiddag om bord i DFDS «Crown Seaways».

Det var adm.dir. Erlend Prytz i Norske Maritime Eksportører som stod for overrekkelsen av diplom og merke.

Statuttene er enkle: ERFA Award tildeles en person som på en fremragende måte har bidratt til utvikling av norsk maritim industri eller Norske Maritime Eksportører.

© 2023 Norwegian Maritime Exporters