Maritimt Forum har lansert ny politisk plattform

Maritimt-Forum

“Den politiske plattformen vil være et viktig dokument i forbindelse med vårt innspill til regjeringens nye maritime strategi, innspill til partienes programprosesser og som et utgangspunkt for Maritimt Forums politiske arbeid mot valget i 2021.”, skriver Maritimt Forum på sin hjemmeside.

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk.

Gjennom tett samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv legges grunnen for størst mulig maritim verdiskaping, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge. Potensialet for en betydelig vekst i havnæringene er godt dokumentert.

For å videreutvikle den norske maritime klyngens globale lederposisjon, er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.

De har utarbeidet politikknotat på følgende områder:

Videreutvikle grunnleggende rammebetingelser

Satse på maritim forskning, utvikling og kompetanse

Styrke maritim utdanning

Sørge for en konkurransedyktig norsk offshorenæring

Sørge for mer godsoverføring fra vei til sjø

Grønn skipsfart – satse på maritim klimateknologi

Etablere nødvendig infrastruktur og beredskap i nordområdene

Styrke samarbeidet mellom havnæringene

Sikre gode rammevilkår for havvind

Bidra til å skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk

Du kan laste ned den politiske plattformen her

Maritimt-Forum-Politisk-plattform

© 2024 Norwegian Maritime Exporters