JWG Maritime mellom India og Norge

Norge er vertskap for det syvende møtet i JWG (Joint Working Group) Maritime mellom India og Norge 16. september 2019 i Oslo. Møtet vil ledes av eksp. sjef Birgit Løyland, og den indiske delegasjonen vil ledes av Additional Secretary Mr. Satinder Pal Singh som er ansvarlig for skipsfart i skipsfartsministeriet i New Delhi. Det antas å bli 10-15 deltakere fra hvert av landene på møtet. Miljøvennlig skipsfart vil være et sentralt tema under møtet.

Det sjette møtet i JWG Maritime fant sted 7. Februar 2018 i New Delhi.  Agendaen var bred, og inneholdt temaer som maritime cluster, miljøvennlige drivstoff for skip, samarbeid om skipsbygging, kompetanse  mv.   

NMEs medlemmer er invitert til å delta på JWG Maritime i Oslo 16. september.

Tilbakemelding om deltakelse og innspill til agendaen ønskes innen mandag 26. august. Tilbakemelding sendes til:

Grete Pettersen, email: grete.pettersen@nfd.dep.no

© 2024 Norwegian Maritime Exporters