GODSAVTALE SKAL FLYTTE 300.000 TRAILERE BORT FRA VEIEN

De fire borgerlige partiene er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer 300.000 vogntog.

Målsettingen skal skjerpes til 50 prosent innen 2050, ifølge Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Avtalen bygger på et representantforslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

– Til tross for at det er bedre for klimaet, er det dyrere og mer avgiftsbelagt for bransjen å frakte gods sjøveien. Det ønsker vi å gjøre noe med. Beregninger viser at mellom 5-7 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Målet om 30 prosent godsoverføring tilsvarer flytting av 2,61 milliarder tonn gods per kilometer, bort fra veiene.

© 2023 Norwegian Maritime Exporters