9 viktige råd om digitale trusler og informasjonssikkerhet

Næringsliv og offentlig forvaltning preges nå av økende digitalisering. Det fører til at virksomhetene blir mer effektive og lønnsomme, men også til en økende fare for at virksomheter kan settes ut av spill eller lide betydelige tap.
Det er mange eksempler på at bedrifter har gått under etter digitale angrep. I 2016 økte f.eks. antallet angrep av løsepengevirus mot bedrifter i USA med hele 6 000 %. Også norske virksomheter er i økende grad utsatt for digitale angrep.

Eksportindustrien er særlig utsatt – spesielt teknologibedriftene.

Digital industrispionasje er ofte billigere og langt mer effektiv enn tradisjonelle metoder. Det drives derfor utstrakt grad av slik aktivitet rettet mot norske virksomheter. Både offentlige og private aktører står bak. Angrepene er ofte sofistikerte og målrettede.

Her er våre råd for beskyttelse mot digitale trusler:

Du må være logget inn som medlem for å lese resten av saken.

Levert av vår samarbeidspartner:

© 2024 Norwegian Maritime Exporters