Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse

Last ned rapporten her!

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av GIEK og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME) .

De fleste av bedriftene er små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen.

Fakta fra undersøkelsen

  • Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig
  • Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft
  • Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet

Flest små kontrakter – foreløpig

De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner.

– I internasjonal målestokk er de fleste norske aktørene små, men undersøkelsen viser at de likevel evner å sikre seg kontrakter for en rekke cruise-rederier. De ser veldig strategisk på dette markedet og er villige til å investere for å vokse, sier adm.dir. Erlend Prytz i Norwegian Maritime Exporters (NME).

– Det grønne skiftet gir også drahjelp. Utstyrsprodusentene er langt fremme med miljøvennlige produkter som møter mange behov innenfor cruiseindustrien, sier Prytz.

Drahjelp av staten og bankene

I 2017 innførte Regjeringen en ny garanti for å utvide bankenes kapasitet overfor eksport-SMBer. Garantien fra GIEK skal gjøre det lettere å få bankfinansiering når en bedrift skal investere for fremtidig eksport eller dekke kostnader i produksjonstiden.

– Våre maritime leverandører trenger flere ben å stå på. Det er positivt at de satser på cruise-markedet, og jeg ser at flere kan dra nytte av statlig finansiering for å realisere sine eksportplaner og vokse internasjonalt, påpeker adm.dir. Wenche Nistad i GIEK.

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble sendt til 105 maritime bedrifter i NME i september-oktober 2019. 40 bedrifter har svart, tilsvarende 38 prosent. Etter NMEs vurdering er svarene representative for næringen som helhet.

Pressekontakter

GIEK: Kommunikasjonssjef Allon Groth, tlf. 93251124

NME: Adm.dir. Erlend Prytz, tlf. 90190440

NME er en norsk bransjeforening for maritime leverandørbedrifter og tilknyttede organisasjoner. NMEs formål er å posisjonere bedriftene i internasjonale markeder. NME organiserer messedeltagelse, seminarer og andre markedsarrangementer for sine medlemmer i inn- og utland. nme.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

© 2024 Norwegian Maritime Exporters