Tredje storkontrakt på få måneder til Brunvoll!

Member news | 6 July 2020
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Brunvolls salgsteam

På kort tid, og tross pågående pandemi, har Brunvoll sikret en tredje storkontrakt på leveranse av thruster-systemer til såkalte DP2 Shuttle Tankere som skal operere blant annet ved hjelp av Dynamisk Posisjonering (DP). Langsiktig satsing har gitt Brunvoll en dominerende rolle som foretrukket leverandør til dette segmentet på verdensbasis.

Denne gangen er det igjen Samsung Heavy Industries i Sør-Korea som har bestilt komplette thruster-systemer for bygging av ytterligere tre DP2 Shuttle Tankere for en stor leverandør av sjøtransport til den internasjonale oljeindustrien.

Vi har opplevd en boom i bygging av DP2 Shuttle Tankere de to siste årene og Brunvoll har sikret seg leveranser til hele 21 skip i samme kategori i denne perioden. Våre leveranser innenfor dette segmentet strekker seg til utgangen av 2021 på de ordrene vi nå besitter og det gir oss god forutsigbarhet for vår produksjon ved Brunvolls fabrikk i Molde i samme periode.

Brunvolls tilstedeværelse i markedet har vært en utløsende faktor for vår suksess hos byggeverftene i Østen. Vi gir utvidet teknisk støtte til verft og rederier i planlegging og byggefase, samt driftsfasen av fartøyene enten de befinner seg i brasilianske- eller her i nord-atlantiske farvann.

Vi la stor vekt på å ha egne ressurser tilstede i Sør-Korea under pandemiperioden i vinter og dette ga oss enda større tillit hos både rederier og verft.
Vi har hele tiden vært opptatt av å følge myndighetenes råd og ivareta våre medarbeidere i produksjonen og på Ettermarked. Etter nøye vurderinger har vi hatt noen få servicemedarbeidere på oppdrag i Sør-Korea i inntil tre måneder som er maksimum opphold på turistvisum. Disse har fått god oppfølging av våre lokale representanter som også er viktige brikker i tillitsforholdet til våre kunder.

Det har vært en svært utfordrende tid for hele verden så langt i 2020 som følge av den pågående pandemien, det har Brunvoll fått merke i begrensingene det har lagt på aktiviteten. På tross av dette, og samtidig som hele verden har vært preget av massive restriksjoner, har Brunvoll opplevd det beste halvåret med ordreinntak på Nysalg siden 2012.

– Hardt arbeid over tid, har gitt oss en unik posisjon som den foretrukne samarbeidspartneren på systemleveranser innenfor Shuttle Tanker-segmentet. Det har nok en gang gitt oss uttelling, i form av den tredje store kontrakten på bare noen måneder. Det gjør oss trygg på at vi leverer det kundene forventer, og at vi kan være en solid aktør i dette markedet i lang tid fremover, sier Kåre Øyvind Vassdal, administrerende direktør i Brunvoll Group.

– Kontraktene vi har signert siden nyttår gir oss arbeid langt ut i 2021. I den usikre tiden med pågående pandemi gir dette oss trygghet for arbeidsplassene og mulighet til å investere i utvikling av ny teknologi og produkter for framtiden. Vi ønsker å takke våre kunder og samarbeidspartnere for denne tilliten, men selvsagt også våre medarbeidere og agenter som gjør at vi nok en gang blir «Trusted World Wide», sier Kåre Øyvind Vassdal, administrerende direktør i Brunvoll Group.

De tre siste Shuttle Tankerne SHI nå har satt i ordre er hver på 153.000 dWt og har en lengde på 279 meter.

Under lasting og lossing blir fartøyene operert ved hjelp av Dynamic Positioning (DP), og posisjoneringen er sikret av to tunnel thrustere og tre opptrekkbare azimuth thrustere på totalt 13.500 kW (18.360 HK) fra Brunvoll.

– Dette er nok en meget verdifull kontrakt og fjær i hatten som føyer seg til flere andre leveranser til samme skipssegment det siste halvåret. At dette og andre rederier foretrekker Brunvoll forankrer vår posisjon som en langsiktig, trygg og kvalitetsbevisst samarbeidspartner for ledende aktører med virksomhet i både nordområdene og i brasilianske farvann, sier Per Olav Løkseth, Markedsdirektør i Brunvoll-konsernet i en kommentar.

Vi er sikre på at våre systemløsninger for både fremdrift og manøvrering er optimalisert for neste generasjon DP2 Shuttle Tankere, som alle er bygget etter strenge miljøkrav. Vi fokuserer på bærekraft i fremstillingen av våre produkter, noe som resulterer i lavere energiforbruk og lavere utslipp for operatøren av disse fartøyene. Bærekraft er også viktig for rederier og operatører. Brunvolls produkter gir god forutsigbarhet gjennom sin uovertrufne kvalitet og dermed lave levetidskostnader, noe som blir høyt verdsatt.

For mer informasjon, kontakt:
Per Olav Løkseth,

Executive Vice President Sales & Marketing / Markedsdirektør

Mobil: +47 900 27 063

E-post: per.olav.lokseth@brunvoll.no

Kåre Øyvind Vassdal

Group CEO / Konsernsjef

Mobil: +47 976 06 198

E-post: kare.oyvind.vassdal@brunvoll.no

www.brunvoll.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024