TEAMTEC OG ANDRITZ INNGÅR SAMARBEID

Member news | 24 November 2016
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
TeamTec og ANDRITZ signerer samarbeidsavtale for global markedsføring av eksosrensesystemet
SeaSOx for den maritime industrien.

TeamTec og ANDRITZ har signert en samarbeidsavtale for global markedsføring av SeaSOx eksosrensesystem for den maritime industrien. Systemet renser eksos for svovel, andre vannløselige gasselementer samt partikler, for å møte IMO utslippskrav for hoved- og hjelpemaskineri. ANDRITZ vil ha ansvaret for kjerneteknologi og grunnleggende design, samt leveranse av nøkkelkomponenter og dokumentasjon. TeamTec overtar globalt ansvar for salg og markedsføring, inkludert ettersalg og service av SeaSOx-systemet. SeaSOx kan installeres på alle typer skip, enten for nybygg eller som retrofit.

SeaSOx bruker sjøvann som rensemedium, og kan opereres i både åpen og lukket sløyfe, eller i hybridmodus for optimal fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Avhengig av skipets driftsprofil kan et eksosrenseanlegg sikre enorme besparelser i drivstoffkostnader ved å benytte rimeligere drivstofftyper, men tilfredsstille IMO’s regelverk for å redusere utslipp av svovel til luft. Inntjening av investeringen kan ligge på mellom ett og tre år.

Ytterligere fordeler med SeaSOx:

 Enkel og robust design som passer for inline- og bypassinstallasjon
 Betydelig støyreduksjon i inline-modus
 Sikker drift av maskiner uten operativt renseanlegg
 Høy renseeffektivitet kombinert med lave driftskostnader ved å kombinere ANDRITZ-patentert FGDplus-teknologi og optimalisert spray-utforming
 Rektangulært tverrsnitt og lite fotavtrykk

«Den maritime sektoren innen eksosrenseanlegg er et rasktvoksende marked. Med vår avanserte SeaSOx-teknologi kan ANDRITZ tilby attraktive, spesialtilpassede løsninger som møter kundens behov. Vi har funnet den ideelle partneren i TeamTec for salg og markedsføring av vår teknologi», forklarer Christian Mayer, leder for Air Pollution Control Product Group i ANDRITZ.

Olaf Evjen Olsen, CMO i TeamTec fremhever: «ANDRITZ’ SeaSOx
eksosrenseanlegg er et perfekt supplement til vår stadig utvidede maritime,
grønne produktportefølje. Vi ser frem til samarbeidet med ANDRITZ, en
verdensledende bedrift innen luftrensesystemer.»

Om TeamTec

TeamTec AS er verdensledende innen produksjon og salg av maritime forbrenningsovnsystemer og ejektorer til skips- og offshoreindustrien. I 2016 ble TeamTec sin grønne miljøportefølje videre forsterket med ballastvannrensesystemet AVITALIS BWTS. TeamTec tilbyr sine produkter og tjenester i alle de store verftslandene og har etablert en verdensomspennende service- og salgsorganisasjon. TeamTec har flere produksjonsanlegg og mer enn 30 års erfaring med produksjon i Kina. Bedriften er et datterselskap av IMS-gruppen og er et velrennomert navn innenfor den maritime industrien. Bedriften ble grunnlagt i 1984 og har hovedkontor i Tvedestrand, Norge.

Om ANDRITZ

ANDRITZ er en verdensledende leverandør av anlegg, utstyr og tjenester for vannkraftverk, treforedlingsindustri, metall- og stålindustri, og for faststoff/væskeseparasjon i kommunal og industriell sektor. Det børsnoterte teknologikonsernet med hovedkontor i Graz, Østerrike, har en stab på om lag 25.500 ansatte. ANDRITZ opererer over 250 anlegg på verdensbasis.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024