Taper markedsandeler

Member news | 26 March 2021
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

NMEs administrerende direktør Erlend Prytz har snakket med Skipsrevyen om at fravær av offentlig støtte til NMEs arbeid bidrar til at norske maritime eksportører taper markedsandeler. Her er et sammendrag av informasjon og synspunkter gitt til Skipsrevyen.

Erlend Prytz, CEO i NME

Har du tall for hvor stor prosentvis andel av omsetningen fra deres medlemmer som kommer fra eksport?
Dette er svært varierende og derfor veldig vanskelig å svare på, men for våre medlemmer estimerer vi mellom 80 og 90%. Jeg legger til at ifølge tall fra Menon Economics sysselsetter maritim utstyrs- og tjenestenæring ca. 40.000 personer og står for ca. 53 milliarder kroner i verdiskapning.

Mener du at norske maritime eksportører lykkes internasjonalt eller ikke? 
Ja, norske bedrifter er flinke og lykkes til en stor grad ute, men markedsandelene er synkende i mange segmenter. Hvorfor er et sammensatt spørsmål, eller ikke minst svar. Vi er et høykostland, det taler imot oss, men forskjellen i f.eks. lønninger er minkende i forhold til mange andre land. Korea og Kina har fremdeles lavere lønninger enn oss, men de er på vei oppover. I tillegg vil jeg påstå at vi jobber mye mer effektivt her på berget. Det er jo også slik at norsk maritim næring konkurrerer mot mange andre land. I Asia er det Kina, Korea, Japan og Singapore, men også vestlige land med høy eksportandel som Tyskland, Danmark, England, Nederland med flere.

Mange land har også betydelige bedre støtteordninger enn Norge. Prosjekter arrangert av NME finansieres i prinsippet kun av deltakerne i prosjektet. Vi savner fremdeles offentlig interesse og støtte for våre prosjekter spesielt, og NME generelt. Gjennom våre prosjekter markedsfører vi Norge, norsk industri, maritim næring, våre medlemsbedrifter og utstillere. Om vi som medlemsorganisasjon hadde mottatt offentlig støtte, slik tilsvarende organisasjoner i Norge gjør, så kunne vi øke vårt aktivitetsnivå betraktelig. Det ville hjelpe våre medlemmer med å markedsføre sine produkter enda bredere internasjonalt. Og dermed bidra til økt eksport av norske kvalitetsprodukter. Altså en vinn vinn-situasjon for Norge og norske utstyrsleverandører.

Når NME tar med seg f.eks. 50-60 norske selskaper til Marintec (en av verdens største og viktigste shippingmesser) i Shanghai, Kina, mottar vi ingen støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet. Dette gjelder enten det er ren finansiell støtte for messedeltagelse, støtte til andre aktiviteter forbundet med messen som B2B-møter, nettverkseventer, matchmaking eller annet, eller i og for seg støtte til lignende aktiviteter utenom messene som vi jo også arrangerer.

Mange av våre søsterorganisasjoner mottar mye støtte, enten direkte til messedeltagelse eller andre aktiviteter. Tyskland, Danmark, England og Singapore, for å nevne noen, gir mye støtte til våre søsterorganisasjoner. Den kan være helt opp til 70% av totalkostnaden ved en messedeltagelse. Dette opplever vi som svært konkurransevridende! Vi har tatt det opp med statsråder, statssekretærer, opposisjonspolitikere, byråkrater og virkemiddelapparatet i Norge og søkt støtte, så langt uten å lykkes. Selv om vi ikke har lykkes så har vi, gjennom disse møtene med politikerne, fått plassert NME, medlemmene og næringen bedre på kartet. Og vi har fått betydelig økt forståelse for hva vi står for, og ikke minst hva vår næring betyr for verdiskapning og sysselsetting i Distrikts-Norge.

Hvorfor? / Hvorfor ikke?
Hvorfor: Norske bedrifter i vår næring er veldig flinke, de er innovative, løsningsorienterte, leverer høykvalitetsprodukter og tjenester. Og ikke minst, de er til å stole på og gir meget god service på ettermarkedet.

Hvorfor ikke: Høye kostnader. Vi kan godt være litt mer foroverlente. Men kanskje viktigst: Fravær av støtte fra det offentlige Norge til en av de største eksportnæringene vi har her i landet.

Artikkelen kan leses her: https://www.skipsrevyen.no/article/norske-leverandoerer-tape-markedsandeler-internasjonalt/

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024