Store muligheter i Canada

Member news | 8 February 2021
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
28 år gamle HMCS «Fredericton» er et av fartøyene som nærmer seg behov for utskiftning eller fornyelse. Foto: Lt(N) Jennifer Fidler, Royal Canadian Navy Public Affairs

Den canadiske marinen og kystvakt har et stort fornyelsesbehov, der flere av fartøyene er mer enn moden for fornyelse. Det kan skape store muligheter for norsk maritim leverandørindustri, hvis de kjenner sin besøkelsestid.

Av Helge Martin Markussen / Skipsrevyen

I den canadiske kystvakten har nå fartøyene en snittalder på over 35 år, og det er et stort behov for en fornyelse. Derfor har regjeringen i landet startet et nybyggingsprogram som har en tidshorisont på 20 – 30 år, med en verdi på rundt 250 milliarder norske kroner. 

Dette kan gi den norske maritime leverandørindustrien store muligheter, mener Innovasjon Norges direktør i Toronto, Øyvind E. Haga. 

– Canada har ikke bygd store fartøy i noen skala på over 20 år så de har begrenset kapasitet og kompetanse på en del områder. Canadiske myndigheter ser derfor muligheten til å slå to fluer i en smekk: 1. få en etterlengtet fornyelse av flåten og 2. reetablere en oppegående skipsbyggingsindustri i Canada, sier Haga til Skipsrevyen. 

Lite trykk fra Norge

Innovasjon Norges direktør i Toronto, Øyvind E. Haga. Foto: Innovasjon Norge
Innovasjon Norges direktør i Toronto, Øyvind E. Haga. Foto: Innovasjon Norge

Haga mener det for norske leverandører er et spor å komme inn som leverandører i nybyggene. Men han påpeker likevel at det på nybygg kan være krevende anskaffelsesprosesser.

– Men det gir gode muligheter fordi programmet er såpass langvarig (20-30 år). En annen del av programmet som for mange kanskje er mer relevant er det som går på reparasjon, vedlikehold og refit, forklarer Haga. 

Den canadiske marinen og kystvakt har nemlig en gammel flåte som de kjemper for å holde operative noen år til. Her kan anskaffelsesprosessene være noe enklere, fordi behovene er mer akutte.

– Hvordan er det for norske bedrifter å operere i Canada? 

– Generelt er det et businessmiljø og kultur i Canada som mange norske bedrifter kjenner seg godt igjen i. Samtidig handler dette fra canadisk side også om mer enn å bygge skip, og det vil være viktig å synliggjøre verdiskaping i Canada. Vi ser derfor at et partnerskap med lokale leverandører vil skape mye mere goodwill her borte enn å forsøke å selge varer og tjenester på distanse fra Norge, understreker Haga. 

Høsten 2020 gjennomførte Innovasjon Norge et webinar som møtte langt større interesse enn det som var ventet på forhånd. Det til tross, så har det ikke vært et stort trykk mot Innovasjon Norge i denne saken. 

– Selv om interessen for å lære mer har vært god så har vi ikke sett noe stort trykk for å gå videre med dette, verken enkeltvis eller leverandører i gruppe. Vi skal med det første ha et møte med Norske Maritime Eksportører (NME) for å få innspill på mulige veier videre når pandemien er over, avslutter Hauge. 

Read more

Bergen Engines Logo
New NME member
31 May 2024
Illustration showing a ship in a digitalised port
Ports modernization – Portuguese delegation visit to Oslo and Bergen 17 and 18 June
29 May 2024
Bilde av ferge
Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport
29 May 2024