Stillingsannonse fra Innovasjon Norge: Fagspesialist maritim og olje & gass

Member news | 22 February 2018
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nå er stillingen som skal ta seg av havrommet i Innovasjon Norge med særlig fokus på maritim og olje & gass lyst ut. 

Havrommet omfatter utvikling av nye installasjoner, teknologi og tjenester for å utnytte havets ressurser; i og på havbunnen, produksjon og fangst av bioråvarer i vannmassen, transport og andre aktiviteter på overflaten, produksjon av ren energi.
For å videreutvikle havrommet i Innovasjon Norge søker vi en som blir Innovasjon Norges faglige hovedkontakt for området. Vedkommende vil få et særskilt ansvar for områdene maritim og olje & gass.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024