Stillingsannonse fra Innovasjon Norge: Fagspesialist maritim og olje & gass

Member news | 22 February 2018
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nå er stillingen som skal ta seg av havrommet i Innovasjon Norge med særlig fokus på maritim og olje & gass lyst ut. 

Havrommet omfatter utvikling av nye installasjoner, teknologi og tjenester for å utnytte havets ressurser; i og på havbunnen, produksjon og fangst av bioråvarer i vannmassen, transport og andre aktiviteter på overflaten, produksjon av ren energi.
For å videreutvikle havrommet i Innovasjon Norge søker vi en som blir Innovasjon Norges faglige hovedkontakt for området. Vedkommende vil få et særskilt ansvar for områdene maritim og olje & gass.

Read more

Bergen Engines Logo
New NME member
31 May 2024
Illustration showing a ship in a digitalised port
Ports modernization – Portuguese delegation visit to Oslo and Bergen 17 and 18 June
29 May 2024
Bilde av ferge
Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport
29 May 2024