ROGER KRISTENSEN TILDELT ERFA AWARD

Member news | 3 February 2017
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Foto: Asle Strønen, Skipsrevyen

Mangeårig styreleder og styremedlem i Norske Maritime Eksportører og administrerende direktør Roger Kristensen i Restech Norway AS ble tildelt ERFA Award for 2017. Utmerkelsen er høyst velfortjent og ble tildelt til stormende jubel på ERFAs festmiddag om bord i DFDS «Crown Seaways».

Det var adm.dir. Erlend Prytz i Norske Maritime Eksportører som stod for overrekkelsen av diplom og merke.

Statuttene er enkle: ERFA Award tildeles en person som på en fremragende måte har bidratt til utvikling av norsk maritim industri eller Norske Maritime Eksportører.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024