Pressemelding: Maritim Næring står i fare for å bli halvert

Member news | 29 April 2020
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Effekten av koronapandemien og oljeprisfallet får dramatiske konsekvenser for den norske maritime klyngen. Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim industri, og det haster med motkonjunkturtiltak.


Norsk maritim sysselsetting vil falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det samme tidsrommet. Det viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum.

Les rapporten her: Oppdaterte prognoser for maritim næring i lys av korona og oljeprisfall

Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.


Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenariet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022. Legger man det pessimistiske scenariet til grunn er utsiktene enda dystrere: En halvering av maritim næring i 2022.

Vi står i fare for å miste samfunnskritisk kompetanse som vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne maritime skiftet. Dette er kompetanse som er viktig for å fremdrive maritime nullutslippsteknologier, for vekst innen bærekraftig energi og matproduksjon fra havet, sier Engan.


Kritisk for verftene og det grønne maritime skiftet


Ved inngangen til 2020 var det lysglimt å spore for de mest utsatte segmentene etter oljekrisen. Så kom koronakrisen og oljeprisfallet. Offshorerederiene og verft står nå i en prekær situasjon. Nesten 60 prosent av de verftsansatte vil miste jobben.

Dette er en fortvilende situasjon for store verft i Norge. Omstilling etter oljeprisfallet i 2014 var i ferd med å gi en ny vår, men nå er situasjonen snudd opp-ned. Uten kraftfulle tiltak vil nedtrekket få store konsekvenser ikke bare for sysselsettingen, men også for det grønne skiftet og mange lokalsamfunn, sier Engan.
Norske rederier og verft er verdensledende i utviklingen og uttestingen av maritim lav- og nullutslippsteknologi. Grønn teknologi utvikles langs hele kysten, og finner et marked i Norge før det oppskaleres og eksporteres ut i verden.

Myndighetene må velge. Skal vi fortsette i sporet med å utvikle verdensledende klimateknologi, som hele verden vil trenge? Ja da må vi mobilisere for å redde de store verftene. Vi står nå i fare for å bli satt mange år tilbake i det grønne skiftet, sier Engan.


Gryteklare prosjekter vil holde hjulene i gang


Maritim næring er landets nest største bidragsyter til eksportinntekter, og har verdensledende selskaper i alle segmenter. For å komme gjennom farefullt farvann har Maritimt Forum fremmet en innspillspakke med myndighetstiltak som vil gi sysselsettingseffekt i 2020, sikre høyt norsk innhold, bidra til det grønne skiftet og ha et fremtidig eksportpotensial.


Forsvaret trenger nye mineryddere og forskningsmiljøene trenger nye forskningsskip som har en totalramme på 5,55 mrd. kroner. Prosjektene er ferdig utredet og vil med fremskynding ha umiddelbar effekt for maritim industri.

Nå må vi forsere planene for byggingen av statlige skip. Dette er gryteklare prosjekter som uansett bygges i løpet av de neste fire-fem årene. Myndighetene bør sette av penger og trykke på knappen med én gang. Dette vil gi opptil 20 000 etterlengtede årsverk, sier Engan.


En kapitalintensiv næring


Tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang i en svært vanskelig situasjon vil være livreddende for norsk maritimt næringsliv. Myndighetene må være mer ambisiøse i bruken av offentlige anbud og i større grad etterspørre lav- og nullutslippsteknologi.

Det er avgjørende at myndighetene nå bidrar til å lette på situasjonen for arbeidskapital og finansieringsutfordringer. Dette gjøres ved at GIEK øker sin prosentandel på alle garantier, at det etableres statlig garantiordning som sikrer utsatt forfall på lån samt at det opprettes en midlertidig låneordning gjennom Eksportkreditt Norge og GIEK, sier Engan.


Midlertidig endring av nettolønnsordningen


Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er en av de viktigste rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en høy andel av norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter, blant annet energiforsyning og frakt.

Vi ber regjeringen om å midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR-registeret. Dette vil hindre permitteringer og oppsigelser, og vil bidra til å bevare samfunnskritisk kompetanse, sier Engan.


Maritimt Forums tiltakspakke inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen. Sentralt i dette innspillet står også flåtefornyelse i den norske nærskipsfarten, samt satsing på havvind og en midlertidig endring i petroleumsregimet.


Kontakt:
Ivar Engan
Daglig leder
Maritimt Forum
Tlf: 479 04 642

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024