Our Ocean 2019: Involvering av norsk næringsliv

Member news | 23 July 2019
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Mange av disse behovene dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet, og Norge har allerede flere verdensledende aktører innenfor havbasert næringsliv.

Den norske regjeringen er 23. og 24. oktober 2019 vertskap for den internasjonale Our Ocean-konferansen, der fokus vil være på kunnskapsbasert havforvaltning som grunnlag for framtidig bærekraftig vekst. Total deltakelse på konferansen vil være begrenset til rundt 500 deltakere, inkludert ministre, ledere for internasjonale organisasjoner, NGOer og globalt næringsliv.

Hovedleveransen til Our Ocean-konferansene er frivillige forpliktelser til å gjennomføre betydelige og meningsfulle tiltak for rene, sunne og produktive hav.  

Forpliktelser skal ha betydelig innvirkning, være målbare og ha en klar tidsramme. Noen få eksempler på mulige forpliktelser er: reduksjon av drivhusgasser fra skip, reduksjon av plastavfall, innføring av renere energikilder, bruk av smart avfallshåndtering på skip og i havner mv.

Our Ocean-konferansen vil være en viktig arena for å løfte frem bærekraftige løsninger fra norsk havnæringsliv på en global scene.  

Vi  ber om forslag til spesielt relevante selskaper blant NMEs medlemmer som vil kunne være potensielle innsendere av denne typen forpliktelser på e-post bjorg@nme.no innen 2. august 2019.

NFD og UD har også gleden av å invitere til møte 14. august om forpliktelser fra næringslivet til Our Ocean 2019 hos NFD i Kongens gate 8 kl. 10 til 14. Vi ber om påmelding innen 2. august.

For nærmere informasjon se www.ourocean2019.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024