NYTT MEDLEMSTILBUD: ALBARAN ADVOKAT

Member news | 30 September 2016
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

NME har nå etablert en samarbeidsavtale med Albaran. Medlemsbedrifter kan nå få inntil 2 timer gratis rådgivning ved hver henvendelse om ny sak.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

[wpmem_logged_in]

Medlemsbedriftene er ikke forpliktet til å gå videre med bruk av Albaran sak dersom det viser seg å være behov for ytterligere bistand. Dersom medlemsbedriften velger å benytte Albaran videre i en sak, vil det i tilfelle skje etter en oppdragsbekreftelse og på basis av Albarans oppdragsvilkår.

Albaran har lang erfaring fra internasjonale kontraktsforhold, bl.a. vår bransje. En av NMEs bedrifter som har benyttet i en årrekke og benytter Albaran løpende, er Air Products, ref. CEO Tom Cantero, tel (+47) 415 14 266.

Kontaktpersoner hos Albaran er advokatene Tor Wilhelm Seim (+47) 92 88 65 03 / t.seim@albaran.no og Anders Dahl (+47) 934 33 356 / a.dahl@albaran.no

Albaran arbeider bl.a. med:

  • Kontraktsrett, internasjonale kontraktsforhold og nasjonale, herunder også offentlige anskaffelser
  • Strukturering, kjøp og salg av virksomheter
  • Selskapsrett/skatterett
  • Arbeidsrett
  • Immaterielle rettigheter

Ytterligere informasjon finnes på www.albaran.no

Ved medlemshenvendelser til Albaran, vil Albaran rapportere til NME hvilken bedrift og hvem som har henvendt seg til Albaran, samt angi tema for henvendelsen slik at man kan få erfaringsmateriale knyttet til dette medlemstilbudet. NME vil ikke få tilgang til den rådgivningen som konkret gis, da denne vil skje i samsvar med kravene til konfidensialitet i advokatvirksomhet.

Vi håper at dette tilbudet vil bli til nytte!
[/wpmem_logged_in]

Read more

Bergen Engines Logo
New NME member
31 May 2024
Illustration showing a ship in a digitalised port
Ports modernization – Portuguese delegation visit to Oslo and Bergen 17 and 18 June
29 May 2024
Bilde av ferge
Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport
29 May 2024