NYTT MEDLEMSTILBUD: ALBARAN ADVOKAT

Member news | 30 September 2016
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

NME har nå etablert en samarbeidsavtale med Albaran. Medlemsbedrifter kan nå få inntil 2 timer gratis rådgivning ved hver henvendelse om ny sak.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

[wpmem_logged_in]

Medlemsbedriftene er ikke forpliktet til å gå videre med bruk av Albaran sak dersom det viser seg å være behov for ytterligere bistand. Dersom medlemsbedriften velger å benytte Albaran videre i en sak, vil det i tilfelle skje etter en oppdragsbekreftelse og på basis av Albarans oppdragsvilkår.

Albaran har lang erfaring fra internasjonale kontraktsforhold, bl.a. vår bransje. En av NMEs bedrifter som har benyttet i en årrekke og benytter Albaran løpende, er Air Products, ref. CEO Tom Cantero, tel (+47) 415 14 266.

Kontaktpersoner hos Albaran er advokatene Tor Wilhelm Seim (+47) 92 88 65 03 / t.seim@albaran.no og Anders Dahl (+47) 934 33 356 / a.dahl@albaran.no

Albaran arbeider bl.a. med:

  • Kontraktsrett, internasjonale kontraktsforhold og nasjonale, herunder også offentlige anskaffelser
  • Strukturering, kjøp og salg av virksomheter
  • Selskapsrett/skatterett
  • Arbeidsrett
  • Immaterielle rettigheter

Ytterligere informasjon finnes på www.albaran.no

Ved medlemshenvendelser til Albaran, vil Albaran rapportere til NME hvilken bedrift og hvem som har henvendt seg til Albaran, samt angi tema for henvendelsen slik at man kan få erfaringsmateriale knyttet til dette medlemstilbudet. NME vil ikke få tilgang til den rådgivningen som konkret gis, da denne vil skje i samsvar med kravene til konfidensialitet i advokatvirksomhet.

Vi håper at dette tilbudet vil bli til nytte!
[/wpmem_logged_in]

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024