NORGE SETTER BÆREKRAFTIG BRUK AV HAVET I FOKUS UNDER EXPO 2020 DUBAI

Member news | 23 May 2019
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Norsk næringsliv inviteres til å delta som partnere – finansielt og tematisk.

Norge skal delta på verdensutstillingen EXPO 2020 i Dubai, De forente arabiske emirater (FAE), som arrangeres fra 20. oktober 2020 til 10. april 2021. Tema for norsk deltakelse er ‘HAVET’ – eller mer presist: «PRESENTASJON AV NORSKE LØSNINGER FOR BÆREKRAFTIG BRUK AV HAVET».

Norsk deltakelse skjer i partnerskap mellom staten og næringslivet og er basert på kostnadsdeling.

Regjeringens mål er at Norge skal fremstå som en verdensledende havnasjon. Da må vi evne å ta en internasjonal lederrolle i viktige havspørsmål og delta på arenaer hvor løsninger på verdens utfordringer knyttet til havet presenteres og diskuteres.

Norge kan vise til innovative og bærekraftige løsninger innen en rekke av havindustriene. Noen av disse skal presenteres i en utstilling i egen norsk paviljong. Denne vil være rimelig «permanent» under utstillingsperioden, men aktivitetene rundt vil variere gjennom hele perioden. Hav-tematikken vil være bred, så det gir mulighet for arrangement rundt spennende tematikk i de tett på seks månedene EXPO går av stabelen. Det planlegges tematiske dager og uker, konferanser og seminarer, bilaterale møter på høyt nivå, m.m. relatert til ulike næringer, utfordringer og muligheter.

Norge skal også bruke deltakelsen til å styrke våre kommersielle forbindelser med Emiratene og øvrige land i Midtøsten, Afrika og Asia. Dette er viktige markeder for norsk næringsliv.

I tillegg skal Norges deltakelse styrke vårt omdømme og bidra til helhetlig profilering av Norge som vertsland for investeringer og industri, samt profilere Norge som attraktiv destinasjon for turisme.

For mer detaljert informasjon om Norges deltakelse i EXPO 2020 DUBAI, hvordan EXPO kan brukes som arena og for å skaffe innblikk i hva en partneravtale innebærer – ikke nøl med å ta kontakt.

Ole Johan Sandvær                                     

Generalkommissær

NORWAY EXPO 2020 DUBAI                    

M: +47 915 85 012                                     

olsan@innovationnorway.no            

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024