NMEs innspill til regjeringens nye maritime politikk

Member news | 8 November 2019
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

På onsdag møtte vi statssekretær Hannah Atic fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi la frem vårt bidrag og synspunkter til regjeringens nye maritime politikk som vil bli lagt frem i 2020. Litt om vårt arbeid og noen av våre viktigste synspunkter følger under.  

Norwegian Maritime Exporters (NME) er en medlemsorganisasjon for maritime utstyrsleverandører. Per i dag har vi 110 medlemsbedrifter som alle er eksportrettet. En fersk rapport fra Menon og Norsk Industri viser at bransjen representerer 18 500 ansatte og har en samlet omsetning på 66 milliarder kroner, hovedsakelig i Distrikts-Norge. Bransjen står også for en verdiskapning på 19,3 milliarder, et gjennomsnitt på 1,05 millioner per ansatt. Dette er langt høyere enn hva produksjon av andre mekaniske og elektroniske produkter bidrar til. 70% av skipsutstyret eksporteres direkte til norske handelspartnere. I tillegg eksporteres ytterlige 22% indirekte via norske verft og shippingselskaper i utlandet.  

Våre medlemsbedrifter gir oss tyngde og tillit, og vi er tilsammen mer verdt enn enkeltsummen av hver bedrift. Det gjør at vi kan tale på vegne av en næring som står for stor verdiskaping, og samtidig et betydelig vekstpotensial.

Ved å samle de norske maritime eksportbedriftene i en organisasjon sørger vi for å maksimere nytten bedriftene har av utenlandsbesøk. Vi gjør det enklere for dem å nå frem i et internasjonalt marked preget av høy konkurranse. Våre medlemsbedrifter har ikke et tilsvarende tilbud noe annet sted. NME spiller en viktig rolle for å realisere det politiske ønsket om at den norske maritime næringen skal vokse.

Vi er opptatt av ikke bare å bevare, men øke verdiskapningen i den maritime sektor. Den enkleste måten å gjøre dette på er øke verdiskapningen gjennom økt eksport i allerede eksisterende bedrifter. Vi mener derfor at fokuset på å stimulere og hjelpe eksisterende bedrifter burde øke. NME er et verktøy i så måte, vår jobb er å øke eksport i klyngen. Dette gjøres gjennom en rekke tiltak som å arrangere Team Norway paviljonger på maritime messer rundt om i verden, B2B, Meet the Buyer, nettverkstreff, mv. Vi søker i dag om støtte for to prosjektstillinger. Målet med disse stillingene er å styrke NME som en kanal ut i verdensmarkedene. Dette skal gjøres gjennom i økt grad se på nye muligheter innen det grønne skiftet, nye markeder, nisjer, bransjer og geografiske områder.

Ved å jobbe tettere med myndigheter og virkemiddelapparatet ønsker vi å bidra til å bygge de beste vekstvilkårene og rammebetingelser for bransjen. På denne måten kan vi bidra til å øke sysselsettingen og verdiskapningen i den maritime utstyrsbransjen.

Read more

Bergen Engines Logo
New NME member
31 May 2024
Illustration showing a ship in a digitalised port
Ports modernization – Portuguese delegation visit to Oslo and Bergen 17 and 18 June
29 May 2024
Bilde av ferge
Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport
29 May 2024