NEKROLOG FOR DAGFINN APENÆS

Member news | 22 December 2016
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dagfinn Apenæs (født i 1939) gikk bort 8. november 2016.

En nestor i salg av norsk skipsutstyr, fra Norsk maritim sektor, har gått fra bordet for siste gang. Dagfinn fra Horten var en humørspreder og historieforteller av rang.

Dagfinn mønstret i sin ungdom på som bysse- og messegutt på en av skipene til Norske Amerika linjen. Etter lang tid ute og med et kosthold mer næringsrikt enn hjemme, var han så forandret at moren nesten ikke kjent han igjen da han kom hjem, etter Dagfinn’s egne ord.

Etter handelsgym i Tønsberg og Horten tekniske fagskole jobbet han på tegnekontoret på Horten verft. Så hadde Dagfinn mange år på Norcontrol, etterfulgt av en 3-årig periode i Seoul for Fearnley. Her hadde familien Apenæs noen flotte og spennende år, og de lærte Sør Korea og Asia å kjenne.

Da han kom hjem igjen var han med på å etablere Horten-firmaet Phontech i 1987 og var daglig leder / Adm. Dir. i Phontech fram til 1999. Etter dette jobbet han som salg- og markedssjef frem til han gikk av med pensjon høsten 2006. Selskapet ble innfusjonert i Jotron i 2012.

Det er jo gjerne slik at de som var bautaer i oppbyggingen av norsk maritime utstyrsindustri kommer til veis ende, selv om det alltid er for tidlig. Fra tiden Dagfinn var stasjonert for norske utstyrsleverandører i Sør Korea for Scan Korea (fra 1984), beskrives han som en fantastisk humørspreder. Han var til uvurderlig hjelp for de som var «førstereis» i den maritime bransjen i et militærdiktatur på andre siden av jordkloden.

Dagfinn har over mange tiår gjort mye internasjonalt for den norsk maritim industrien og var en mentor i næringen generelt og spesielt når det gjaldt markedene i Asia. Dagfinn var den som hadde flest ERFA-deltakelser. I tillegg var han en flittig deltaker og god bidragsyter på Agder-ERFA møtene i Arendal, også etter at han ble pensjonist.

«Dagfinn var i besittelse av en fantastisk viten om dette clusteret vi jobbet i, og delte mer enn gjerne det han selv hadde tilegnet seg. Han var en bauta man gjerne samlet seg rundt ved alle felles arrangement og delte villig sine erfaringer, og alltid når du møtte han på messer/ utstillinger, flyplasser og ERFA-konferansene.»

På fester og sosiale sammenkomster hadde han en egen evne til å kommunisere med alle som var der, med sin humor og slagferdige replikker. Han fikk alle rundt seg til å føle seg vel. En med lang erfaring i bransjen sier: «Dagfinn var en herlig type!»

Dagfinn var alltid en stolt far og opptatt av familien. Etter å ha vært gift i 52 år etterlater han seg kona Anne-Lise, datteren Christina og sønnen Christian.

Jeg vil lyse fred over Dagfinn sitt minne.
Bjørn R Saltermark
Agder-ERFA

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024