NAVTOR vant Forsknings- og nyskapingspris

Member news | 16 January 2019
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Administrerende Direktør Tor Svanes mottok prisen på vegne av NAVTOR

Under Solamøtet, NHO Rogalands årskonferanse, ble NAVTOR kåret som vinner av Rogaland Forsknings- og Nyskapningspris 2018.

Av Skipsrevyen

Prisen ble delt ut for 17. gang av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og er et initiativ for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning.

– Det er veldig motiverende å vinne en slik pris. Utforskning av morgendagens teknologi er avgjørende for å lykkes i den digitale verden, sier Tor Svanes, administrerende direktør i NAVTOR AS i en pressemelding.

I begrunnelsen for kåringen la juryen vekt på at nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Videre må bedriften ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet. På begge disse kriteriene scoret NAVTOR høyt. Egersund-bedriften har så langt deltatt i 13 større utviklings prosjekter, både som prosjektleder, -eier og -deltaker. Blant disse prosjektene kan det nevnes tre store EU prosjekt innenfor FP7 og Horizon2020 som retter seg mot blant annet validering og verifisering av autonome fartøy. Denne satsingen på utvikling av teknologi og tjenester har selskapet klart å gjøre om til kommersielle løsninger som har vært drivkraften bak en eventyrlig vekst, hvor omsetningen har nærmest doblet seg hvert år siden oppstart i 2011.

NAVTOR stakk derfor av med prisen, og trukket fram som et godt eksempel på hvordan norsk næringsliv aktivt kan gjøre bruk av FoU-ordninger til å utvikle etterspurte tjenester for et internasjonalt marked. Med tung satsning på utvikling av teknologi og tjenester, samt bevisst forhold til mulighetene som ligger i forskningsprogrammer i regi av Forskningsrådet og EU, har bedriften klart å bli verdens største leverandør av offisielle elektroniske kart og teknologi til skip på alle verdens hav. Det anslås at navigasjonsløsningene fra NAVTOR benyttes på 40 prosent av verdens cruiseskip, 70 prosent av alle offshorefartøy og 15 prosent av den globale handelsflåten. I tillegg til løsninger for distribusjon av kart og annen navigasjonsdata har bedriften også utviklet løsninger for ruteplanlegging, monitorering av fartøy og verktøy for automatisk rapportering.

I dag jobber 34 stykker på NAVTOR’s hovedkontor, og ytterligere 36 stykker jobber ved egersundbedriftens kontorer i Russland, Sverige, Storbritannia, Singapore, Japan og USA. Markedet bedriften opererer i er preget av et høyt aktivitetsnivå og tøff konkurranse, og derfor trekker Svanes fram evnen til stadig innovasjon som en kritisk faktor for å lykkes videre inn i fremtiden.

– Vi har en sterk maritim næring i både Rogaland og Norge som NAVTOR ønsker å være med på å bevare, sier Svanes. -Vår involvering i FoU-prosjekter hvor vi samarbeider tett med anerkjente forskningsmiljø har gjort oss i stand til å være tidligere ute med nye løsninger enn andre aktører på markedet. Dette er et viktig konkurransefortinn vi vil fortsette å ha fokus på for å være tett på morgendagens teknologi. Det foregår mye spennende med tanke på autonome fartøy og kunstig intelligens, så det er viktig for både den norske maritime klyngen og resten av norsk næringsliv å følge nøye med.

Les saken på Skipsrevyens hjemmeside HER

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024