MF Rygerbuen bygges om til nullutslippsfartøy

Member news | 1 February 2023
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fra 1. januar 2024 vil bilferja mellom Stavanger og Vassøy være et nullutslippsfartøy med elektrisk fremdrift. Rødne fikk fornyet tillit fra Kolumbus da de vant anbudet for minimum 3 nye år.

Det er Brunvoll som har fått oppdraget med ombyggingen og skal levere elektrisk framdriftssystem. Brunvoll har spesialisert seg på systemleveranser til mindre arbeidsbåter og passasjerfartøy. De har de senere årene opparbeidet seg stor kompetanse og levert flere elektriske og hybride systemer.

For oss i Rødne er det ekstra spennende å nå starte arbeidet med vår andre batteridrevne båt. Gjennom ombygging av Rygerbuen bidrar vi med viktige miljøtiltak for å minske utslipp og skåne miljøet, sier Teknisk Sjef i Rødne Ragnhild Opsahl Steigen. Vi har samarbeidet med Brunvoll i mange år, og ser frem til å gjennomføre prosjektet i lag med dem.

Vi er svært fornøyde med at Rødne har valgt oss, og ser det som et bevis på at våre løsninger møter markedets krav i dreiningen mot elektrifisering av fartøy, sier Bjørn Svendsen, VP Sales & Marketing i Brunvoll. Han legger til at leveransen vil bestå av Triton EMS (Energy Management System), DC-tavler, Hotel-last invertere, El-motorer med invertere, CCS landtilkobling for lading og 904 kWh Spear Trident Versa batterisystem.

Ombyggingen vil skje i 3-kvartal 2023, og «nye» Rygerbuen er ventet å være i drift fra 1. januar 2024.

Bilde: Sigurd Helgesen. MF Rygerbuen blir nullutslippsfartøy med elektrisk framdrift fra 1. Januar 2024. Rødne valgte Brunvoll til systemleveransen for elektrifisering av fartøyet.

Brunvoll:
Bjørn Svendsen, VP Sales & Marketing, Tel: 959 64 155,
Email: bjorn.svendsen@brunvoll.no
Web: https://www.brunvoll.no/news/mf-rygerbuen-becomes-zero-emission-with-brunvoll-electric-propulsion

Rødne:
Ragnhild Opsahl Steigen, Teknisk Sjef, Tel: 415 61 913,
E-mail: ragnhilds@rodne.no
Web: www.rodne.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024