Metizoft sikrer grønnere resirkulering av skip for containerkjempe

Member news | 10 March 2023
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Metizoft sikrer at resirkulering av skip skjer i tråd med gjeldende krav.

Wan Hai Lines Ltd., basert i Taiwan, eren av de største aktørene innen den globale containerskipindustrien. Når ti av skipene deres var klare til å bli solgt for hugging, var Metizoft en av bedriftene som ble hentet inn for å sikre at dette ville skje i samsvar med Wan Hai sine mål og verdier innen bærekraft.

Metizoft utførte undersøkelser av en rekke verft over hele verden og laget en liste over «grønne» verft som kunne resirkulere skip. Listen inkluderte EU-sertifiserte verft og andre verft som ikke driver med «beaching», som betyr at skipene kjøres opp på langgrunne strender ved høyvann og hugges der. Alle måtte også inneha gyldig dokumentasjon på at de opererer i samsvar med Hong Kong Konvensjonen.

Hong Kong konvensjonen for miljøvennlig resirkulering av skip skal sikre at resirkulering av skip ikke utgjør unødvendig risiko for skade på mennesker eller miljøet.

Som et ansvarsbevisst rederi, krever Wan Hai Lines Ltd. at all resirkulering av skip er under tilsyn av et forhåndsgodkjent firma. Dette inkluderer Metizoft.

Et vendepunkt mot en sirkulær økonomi

– Vi ser på resirkulering av skip som et avgjørende område for å gjøre skipsindustrien mer bærekraftig, og som et vendepunkt mot en mer sirkulær økonomi, sier Jan Rune Dalsøren, Global COO hos Metizoft.

Tilsyn med resirkulering av skip er en av en rekke tjenester som Metizoft tilbyr for hele livsløpet til et skip. Skreddersydde tjenester og programvare er tilgjengelig for både designstadiet, byggestadiet, hele det operasjonelle livet til skipet, og til slutt resirkulering.

Metizoft har også utført tilsyn med resirkulering av skip for en av de største cruiseskipoperatørene siden 2020.

– Metizoft har tilbudt denne tjenesten en stund, men vi sier fortsatt nei takk til over 50% av henvendelsene fra mulige kunder fordi de ønsker å ta snarveier. Nå ser vi derimot forbedringer for hver måned som går, og det er til stor fordel og verdi for alle involverte, sier Dalsøren.

Clement Chang, CEO for Metizoft Asia, understreker viktigheten av prinsippet i dette prosjektet: – Vi setter stor pris på at Wan Hai har valgt Metizoft til denne prosessen. Det er avgjørende at store selskap legger føringen for å sette i verk prinsippene i Hong Kong konvensjonen for å gjøre skipsindustrien mer bærekraftig. Vi håper andre rederi vil følge etter.

Metizoft sikrer at resirkulering av skip skjer i tråd med gjeldende krav.

Kontaktperson Metizoft:

Jan Rune Dalsøren
COO og Master Mariner

Telefon: +47 92 62 42 02
E-post: janrune.dalsoren@metizoft.com

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024