Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse

Member news | 4 November 2019
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Last ned rapporten her!

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av GIEK og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME) .

De fleste av bedriftene er små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen.

Fakta fra undersøkelsen

  • Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig
  • Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft
  • Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet

Flest små kontrakter – foreløpig

De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner.

– I internasjonal målestokk er de fleste norske aktørene små, men undersøkelsen viser at de likevel evner å sikre seg kontrakter for en rekke cruise-rederier. De ser veldig strategisk på dette markedet og er villige til å investere for å vokse, sier adm.dir. Erlend Prytz i Norwegian Maritime Exporters (NME).

– Det grønne skiftet gir også drahjelp. Utstyrsprodusentene er langt fremme med miljøvennlige produkter som møter mange behov innenfor cruiseindustrien, sier Prytz.

Drahjelp av staten og bankene

I 2017 innførte Regjeringen en ny garanti for å utvide bankenes kapasitet overfor eksport-SMBer. Garantien fra GIEK skal gjøre det lettere å få bankfinansiering når en bedrift skal investere for fremtidig eksport eller dekke kostnader i produksjonstiden.

– Våre maritime leverandører trenger flere ben å stå på. Det er positivt at de satser på cruise-markedet, og jeg ser at flere kan dra nytte av statlig finansiering for å realisere sine eksportplaner og vokse internasjonalt, påpeker adm.dir. Wenche Nistad i GIEK.

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble sendt til 105 maritime bedrifter i NME i september-oktober 2019. 40 bedrifter har svart, tilsvarende 38 prosent. Etter NMEs vurdering er svarene representative for næringen som helhet.

Pressekontakter

GIEK: Kommunikasjonssjef Allon Groth, tlf. 93251124

NME: Adm.dir. Erlend Prytz, tlf. 90190440

NME er en norsk bransjeforening for maritime leverandørbedrifter og tilknyttede organisasjoner. NMEs formål er å posisjonere bedriftene i internasjonale markeder. NME organiserer messedeltagelse, seminarer og andre markedsarrangementer for sine medlemmer i inn- og utland. nme.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024