Koronaviruset: Alvorlig situasjon for maritim næring

Member news | 13 March 2020
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Hentet fra Maritimt Forum sin hjemmeside

Norsk maritim næring vil merke store konsekvenser av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Den globale koronapandemien krever raske, kraftfulle og målrettede tiltak fra myndighetene.

Regjeringen vil senere i dag innføre tiltak som er de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid. Regjeringen varsler også flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

– Nå handler det først og fremst om liv og helse. Dernest må regjeringen håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Norsk maritim næring vil bli sterkt berørt av at verdensøkonomien bremser opp, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Vi står nå overfor en global økonomisk krise som følge av spredningen av koronaviruset. Norsk maritim næring er eksportrettet og er alltid utsatt for globale konjunkturer. Derfor vil Covid-19 kunne ramme næringen hardt.

Maritim næring sysselsetter tett på 90 000 kvinner og menn langs hele kysten, og skaper verdier for nesten 150 mrd. kroner. Til tross for sterk verdiskapingsvekst i 2019, så sliter store deler av næringen fortsatt etter oljeprisfallet i 2014.

– Konsekvensene av koronaviruset er for øyeblikket uavklarte, men vi forventer at Covid-19 vil sette næringen vår på en hard prøve. Etter offshorekrisen er det flere selskap som nå var i ferd med å reise igjen. Korona kommer for dem på et verst tenkelig tidspunkt, sier Engan.

Maritimt Forum anbefaler myndighetene om å gjennomføre følgende strakstiltak:

  • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
  • Utsette skatte- eller avgiftsbetalinger, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
  • Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
  • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
  • Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få lempinger/tilpasninger i formueskatten.
  • Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.
  • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024