7 KONTRAKTSRÅD FRA ALBARAN

Member news | 13 January 2017
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Albarans oppsummering av forhold man bør huske på i forbindelse med kontrakstinngåelse og kontraktsoppfølgning.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

[wpmem_logged_in]

1.Formalia

Oversittelse av frister, eller feil bruk av varselrutiner, er en hyppig årsak til at leverandører mister krav eller posisjoner som det ellers kunne være mulighet til å nå frem med. Første spørsmål er derfor alltid frist(er)! Hvis frist er oversittet, kan det uansett være for sent. Derfor: la ikke noe få stå ubesvart, og som «tommelfingerregel», aldri mer enn 3 dager. Men Obs! dette er ikke noen vanntett «kjøreregel», for det forekommer ikke så sjelden at varsel/svar må skje umiddelbart for å sikre at et krav kan gjøres gjeldende.

Man er ikke nødvendigvis nødt til å gjøre mer enn å varsle kravet, og så ta forbehold om å komme tilbake med nærmere utdypning. Dette må gjøres skriftlig. Sørg for at det som skjer av meddelelser muntlig og som er viktig, så fort som mulig. dokumenteres / bekreftes skriftlig overfor den annen part.

2.Eksponering

Hvis man ikke klarer å oppfylle kontrakten i tide (forsinkelse) eller mht kvalitet (mangler). En leverandør har normalt i et kontraktsforhold ikke andre ansvarsbegrensninger enn de ansvarsbegrensningene som uttrykkelig fremgår av kontrakten. Derfor: sjekk alltid hva en kontrakt inneholder av ansvarsbegrensninger for å vurdere hva man måtte ha av «stop loss»-mekanismer.

Om man vurderer det slik at det ikke vil være så lett eller mulig å ta forbehold, er det uansett en fordel å ha rede på hvilken eksponering man står overfor hvis man ikke skulle klare å oppfylle kontrakten.

3.Hvor skal slaget stå hvis tvist?

Ref. «Governing law. Legal venue. Dispute resolution» Sjekk alltid hvilken jurisdiksjon (lands rett) som gjelder kontrakstforholdet og hvor eventuell tvist skal løses. Vil man havne på bortebane? Nyttig å vite, og ikke så sjelden mulig å vri til mer formålstjenlige kompromiss, hvis man ser dette i forkant.

4.«The four corners of the Contract»

Det som står i kontrakten er det som gjelder; m.a.o. det som «ruler»! Stol ikke på de gode intensjoner. Sørg for skriftlig avtalemessig forankring.

5.Kontraktshierarki

Sjekk kontrakten for bestemmelser som kan være i strid med hverandre. Hva gjelder? Pass på rangorden mellombestemmelsene så langt mulig, varetar dine interesser.

6.Underleverandøravtaler

Vær forsiktig med ren “back to back”. Tilpasninger kan være nødvendige; f.eks. justering av underleverandørens garantiperiode for å harmonere med egen garantiperiode overfor kunden.

7.Forebyggende tiltak

Raskt gjennomsyn av kontrakt man skal inngå, kan være fornuftig, hva er mulighetene og hva eksponeringen!?

Albaran kan bistå med dette, ref. NME – Albaran Medlemstilbud.
Kontaktpersoner hos Albaran: advokatene Tor Wilhelm Seim (+47) 92 88 65 03 / t.seim@albaran.no og Anders Dahl (+47) 934 33 356 / a.dahl@albaran.no
[/wpmem_logged_in]

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024