INVITASJON TIL NMES MEDLEMMER: MØTE MED DET TYSKE NÆRINGSRÅDET I HAMBURG

Member news | 1 March 2017
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den norske regjeringen har nylig bestemt seg for å kjøpe nye u-båter fra det tyske verftet TKMS. Denne avtalen åpner for mange muligheter for økt bilateralt næringssamarbeid utover denne kontrakten, også på det sivile området. Norsk næringsliv har også økt sitt engasjement i tysk maritim sektor. Bl.a. har Siem-gruppen overtatt skipsverftet Flensburger og Statoil er delpartner i et stort nytt offshore vindkraft-anlegg (Arkona) i Østersjøen.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

[wpmem_logged_in]

Tyskland har nylig lansert en ny maritim strategi der det satses særlig på digitalisering og det grønne skiftet. Dette bør også åpne for muligheter for norsk teknologi og forretningsmodeller i det tyske markedet. Derfor inviterer Ambassaden i Berlin, sammen med DNV-GL, norsk næringsliv med interesse for maritime næringer til Hamburg for å lære mer om hva som skjer i det tyske markedet og knytte kontakter mot mulige samarbeidspartnere.

Sted: DNV GL, Hamburg.
Tid: Mandag 15. mai 2017.

Om næringsrådet

Næringsrådet består av ca 40 representanter fra de viktigste norske bedrifter med aktivitet i Tyskland. De representerte bedriftene spenner over mange områder og bransjer – fra større selskaper som Statoil og Statkraft, Hydro Aluminium, Ekornes og Color Line til mindre bedrifter innenfor matvarer, IT, finansielle tjenester, helsetjenester med mer.

I tillegg deltar representanter for Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, Norsk-Tysk Handelskammer og enkelte honorære konsuler. Rådet treffes to ganger i året på forskjellige steder i Tyskland og samlingene blir organisert av den norske ambassaden i Berlin.

Første dag starter samlingen med en lunsj, etterfulgt av et møte om aktuelle næringspolitiske spørsmål og ulike norske og tyske virksomheter i Tyskland, etterfulgt av en mottakelse med eksterne gjester fra politikk og næringsliv. Andre dag benyttes vanligvis til bedriftsbesøk, enten hos tyske eller hos norske bedrifter. Det deltar ca 25 medlemmer i hvert møte. Næringsrådets møter ledes av ambassadøren, Elisabeth Walaas.

Målsetningen med disse samlingene er å tilrettelegge for etablering av nye kontakter og utveksling av erfaringer mellom norske bedrifter og mellom bedriftene og offentlige instanser som arbeider med å fremme norske næringsinteresser i Tyskland.

Kontakt Anja Grov for å melde din interesse;  Anja.Grov@mfa.no
[/wpmem_logged_in]

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024