Fiskevelferd 2.0 på TEKMAR 2018 – programmet er klart!

Member news | 15 November 2018
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Etter en rekke år der lakselus har vært hovedutfordring nr 1, tegner fiskevelferd i økende grad til å ta denne rollen i årene framover. Samtidig har det de senere år vært stor innsats for å øke fokus på fiskevelferd, men vi våger påstanden: Fiskevelferden må fortsatt ta både et steg frem og et trinn opp, for å komme på det nivået som er nødvendig! Laksenæringen må oppgraderes til FISKEVELFERD 2.0!

Årets TEKMAR setter, som årlig siden 2003, fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett. Fanen: «FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser» berører alle som ønsker å være med på å ta laksenæringa et skritt videre!

Kanskje må næringa gjøre noen radikale grep relatert til fiskevelferd, både på regelverksside, investeringsside, standardiseringsside, produktutviklingsside m.v. I en tid med underskudd på laks i markedet og et skrik etter vekst: hvordan skal næringa levere bedre fiskevelferd, øke produksjon pr ansatt og redusere produksjonskostnadene?

Et av hindrene som må passeres er: hvordan få forståelse for og forankre fiskevelferd i styrerommene? Skal status og utvikling innen hudskader og gjelleblødninger sidestilles med økonomiske begrep som CAPEX, OPEX og EBITA, i framtidens investorvurdering av oppdrettsselskaper? Med milliardoverskudd og superprofitt er det ikke penger eller vilje som mangler for å kunne løfte fiskevelferd, – men forståelse og forankring til å investere det som må til i praksis!

Samtidig reises det spørsmål ved hvilke grep som må tas for å komme opp på et FISKEVELFERD 2.0 nivå. Hvordan kan en operasjonalisere fiskevelferdsindikatorer i kommersiell produksjon? Er tiden inne for å sette i gang standardiseringsprosesser som tidligere har bidratt til å løfte næringen innen andre kritiske områder som rømming? Hvordan kan produktutviklingsprosesser skje mindre etter «ad hoc» og «just in time» prinsippet, og sikre at nye teknologier og metoder ivaretar fisken på en akseptabel måte når de blir introdusert? Som følge av fiskevelferd blir også myndighetene stilt under press, og må gjøre vurderinger og komme med tiltak som ikke alltid er like enkelt.

TEKMAR er Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, og arrangeres i år for 16. gang. Gjennom tidsaktuelle innlegg belyser foredragsholdere årets konferansetema. Som tidligere år etterfølges innleggene av gullappseanser og diskusjoner rundt bordene, samt gode muligheter for nettverksbygging i mingle-/standområdet.

En måned før avgang er det 250 påmeldte, alle stander er solgt ut, så alt tegner til at det vil bli et arrangement i god, klassisk TEKMAR ånd! Mer informasjon om TEKMAR 2018 som arrangeres i Trondheim 4. og 5. desember 2018, inkludert program og påmelding, finner du på www.tekmar.no.

I forlengelsen av TEKMAR arrangeres for øvrig halerarrangementer fra Patentstyret, Sjøfartsdirektoratet og Bærekraftsportalen på slutten av konferansens andre dag.

Meld deg på nå

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024