Eksfin har inngått rammeavtale på 700 millioner kroner med Europas største verftsgruppe til fordel for norske maritime leverandører

Member news | 8 March 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Norske maritime leverandører får viktig drahjelp når Eksfin innvilger en garantiramme på 700 millioner kroner til italienske Fincantieri S.p.A. Den verdensledende verftsgruppen kan nå øke sine maritime utstyrs- og tjenestekjøp fra norske leverandører ytterligere.

Erlend Prytz, CEO, Norwegian Maritime Exporters (NME). Foto: Alexander Thorsen

Rammeavtalen som nå er etablert har viktig strategisk betydning for norsk maritim leverandørindustri og jeg er sikkert på at den vil bidra til økt salg fra norske maritime eksportører, sier Erlend Prytz, CEO i Norwegian Maritime Exporters (NME). Det er uhyre viktig med slike avtaler for å øke salget og eksporten fra norske utstyrsleverandører, noe som også er regjeringens mål. Vi mener dette er et steg i riktig retning, men norsk maritim næring trenger fortsatt gode eksportfremmende støtteordninger som direkte hjelper dem ut i de internasjonale markedene. Vi håper at regjeringen Støre nå kommer med konkrete støtteordninger til NME så vi kan hjelpe våre medlemmer med dette, slik våre utenlandske søsterorganisasjoner gjør i andre land. Per dags dato er mangelen på slik støtte konkurransevridende for norske utstyrsleverandører i eksportmarkedene.

Tone Lunde Bakker, Administrerende direktør i Eksfin. Foto: Rasmus Kongsøre

Gjennom denne avtalen gjør Eksfin det enda mer attraktivt for en stor utenlandsk kjøper å velge maritime leveranser fra Norge. Vi ønsker fremover å inngå flere slike rammefinansieringer som bidrar til å øke norsk eksport, sier administrerende direktør i Eksfin, Tone Lunde Bakker.

Styrker norske eksportørers konkurranseevne

Garantirammen som er innvilget fra Eksfin vil gjøre norske eksportører mer konkurransedyktige da Fincantieri ved å «kjøpe norsk» får gunstige lånebetingelser med norsk statsgaranti. Avtalen gjør derfor kjøp fra Norge både mer tilgjengelig og attraktivt ved å samle en rekke mindre enkeltkjøp i en større lånefasilitet.

Betydelig kjøper av norske maritime leveranser

Fincantieri har de siste årene kjøpt et betydelig antall varer og tjenester fra nær 40 ulike eksportører i hele Norge, og inkluderer navn som Brunvoll, IMS Group, Jets Vaacum, Kongsberg Maritime, Scanship, Wärtsila Valmarime and Yara Marine Technologies i tillegg til en rekke mindre kontrakter med norske SMB-eksportører. Rammelånet er strukturert slik at Fincantieri vil ha mulighet til opptrekk over de neste to årene for ytterligere kjøp av norske leveranser.

Fincantieri er en stor global kjøper av maritimt utstyr. Verftsgruppen har en verdensledende posisjon i flere segmenter av skipsbygging inklusive cruiseskip og marinefartøyer. Konsernet eier også den norske verftsgruppen Vard som har flere skip i ordre for havvind. Fincantieris arbeidsstokk teller over 20 000 ansatte fordelt på 18 skipsverft på fire kontinenter. Selskapet har sitt hovedkontor i Trieste, Italia, og er notert på Milanobørsen. Selskapet er kontrollert av den Italienske stat med en eierandel på over 70 prosent.

Strategisk betydning for norsk leverandørindustri

Norsk maritim industri står midt i en betydelig omstillingsfase mot nye segmenter som cruise og havvind, men næringen opplever også utfordringer knyttet til koronapandemien. Basert på Fincantieris betydelige ordrebok og historiske innkjøp fra norske leverandører, vil Eksfins rammeavtale kunne bidra til ytterligere verdiskapning for norske bedrifter. Innkjøpstallene fra Fincantieri viser at gruppen kjøper et bredt spekter av norsk maritimt utstyr og tjenester, også fra et betydelig antall mindre norske bedrifter.

Tettere relasjon til verdensledende kunde

Eksfins garantiramme gjelder for faktisk betalte innkjøp og eksport fra norske leverandører. Eksfin stiller norsk AAA-statsgaranti for en låneramme til Fincantieri sammen med Banco Santander og dekker 90 prosent av bankens risiko. På denne måten tilrettelegger Eksfin for kjøp fra maritime aktører i Norge. Endelig bidrar transaksjonen til å skape en tettere relasjon mellom norsk maritim industri og Fincantieri som Europas største verftsgruppe.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024