Brunvoll skal levere azimuth propulsjonssystemer til fire nye mudringsfartøyer

Member news | 7 March 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Brunvoll Azimuth Propulsion units

Brunvoll har sikret seg nok en viktig kontrakt innen sin strategiske og utstrakte satsning på azimuth-fremdriftssystemer. Kontrakten er inngått med utenlandsk marine-kunde og omfatter hele fire fartøyer. Brunvolls leveranser består av azimuth propulsjonsenheter, tunnel thrustere og tilhørende styresystemer. 

Fartøyene, såkalte dredgers eller mudringsfartøyer, skal betjene lokal marines behov for mudring av havner og andre områder. Fartøyene har en lengde på 86 meter og vil ha en bemanning på 14 personer. Alle fartøyene vil bli bygget ved lokale verft i kundens hjemland. 

«Denne kontrakten er nok et bevis på at Brunvoll har kapasiteter til å vinne frem i sterk internasjonal konkurranse. Vår langsiktige og strategiske satsing på produktutvikling kombinert med målrettet salgs- og markedsarbeid gir oss gjennombrudd i stadig nye markeder og segmenter», sier Salgsdirektør Per Olav Løkseth.

«Kontrakten er et viktig bidrag for å styrke vår posisjon i markedet for azimuth fremdriftssystem. Ekstra givende er det at kontrakten er for en ny og stor aktør i et nytt marked.  Aktuell fartøystype opererer under krevende forhold og det stilles dertil store krav til driftsegenskaper og kvalitet på alt av utstyr ombord. Leveransene gir også et viktig bidrag til vår fabrikkutnyttelse i Molde i 2022.» sier Løkseth videre.

«Det globale skipsbyggingsmarkedet er noe avventende etter covid 19 pandemien – med relativt få kontraheringer av nybygg innen mange av segmentene vi er aktive i. På bakgrunn av dette er vi veldig godt fornøyd med vår markedsandel på det som faktisk kontraheres. Selv om utsiktene fremover er preget av noe usikkerhet innenfor nybyggingsmarkedet, er vi sterke i troen på at vi også fremover skal befeste vår posisjon ytterligere som en foretrukken partner for våre kunder globalt», avslutter Løkseth.

Brunvolls azimuth fremdriftsthrustere er utviklet for fartøy med de høyeste krav til operasjonell pålitelighet med et minimum av nedetid. Enhetene er designet med fokus på gode hydrodynamiske egenskaper og maksimum propulsjonsvirkningsgrad. Thrusterne kan benyttes for de fleste fartøystyper. 

Brunvoll er leverandør av komplette fremdrifts- og manøvreringssystem for alle typer skip. Dette inkluderer propellere med gir og aksling, thrustere, ror og styremaskiner, kontroll- og posisjoneringssystemer samt energisystemer. All utvikling og produksjon foregår i Norge.

Bildetekst:

Hvert av de fire mudringsfartøyene får to azimuth framdriftsthrustere som vist her, i tillegg til en tunnel thruster til sideveis manøvrering i forskipet. Foto: Brunvoll AS,  Jørgen Eide

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Olav Løkseth
Executive Vice President Sales

M: +47 90 02 70 63

E: per.olav.lokseth@brunvoll.no

www.brunvoll.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024