Brunvoll med kontrakter til seks nye fiskebåter

Member news | 27 August 2021
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Karstensens Skibsværft har valgt Brunvoll til seks nye fiskebåter.

Skipene er nybygg som skal leveres til norske, svenske og skotske redere i løpet av de kommende to årene. Brunvoll befester med dette nok en gang posisjonen som foretrukken partner av fremdrift- og manøvreringssystemer til fiskeflåten.

Fil-navn: Arne Tennøy ved Brunvoll AS 0353.jpg
Bildetekst: Sales Manager Arne Tennøy er stolt over at Brunvoll har blitt foretrukket som leverandør av framdrifts- og manøvreringssystemer til seks nye fiskefartøyer hos Karstensens Skibsværft i Danmark.
Foto: Jørgen Eide, Brunvoll AS

Arne Tennøy, (Sales Manager Fishery & Aquaculture hos Brunvoll) sier seg meget godt fornøyd med at en stor andel av nybygg innen fiskeflåten velger systemer fra Brunvoll.

Våre produkter og systemer er godt tilpasset moderne skipsdesign, som blant andre Karstensens Skibsværft representerer. De har et stort fokus på reduksjon av utslipp og en grønn driftsprofil i sine design. Dette samsvarer svært godt med Brunvolls systemer designet for optimal effektivitet og lavt energiforbruk sier Tennøy.

Han er også begeistret over å se at nye kunderelasjoner skapes, samtidig som porteføljen av etablerte kunder stadig velger Brunvolls løsninger også i nye fartøyer.

Fiskeriflåten har alltid vært innovative og det er spennende å se at våre opptrekkbare azimuth thrustere slår godt an i ulike fiskefartøy. Siden snurperen/tråleren «Libas» i 2004 som det første fiskefartøyet i verden tok i bruk Brunvolls opptrekkbare azimuth thruster har en rekke nye fartøystyper sett fordelene med denne måten å manøvrere på.  Særlig innen pelagisk trål og lineflåten har interessen vært stor, nå henger også snurrevad-flåten seg på, og vi ser også en økende interesse fra tradisjonell bunntrål. 

Vi ser også at innen fiskeri er det stor interesse for hybride fremdriftssystemer som i leveransen til Rederiet Gollenes. Brunvoll har lang erfaring med hybride systemer og kombinert med et fartøysoptimalisert 2-speed-gir har dette ofte vist seg å gi betydelige energi og miljøbesparelser sier Tennøy videre.

Kent Damgaard hos Karstensens Skibsværft sier i en kommentar følgende til de siste kontraheringene.

Vi kan vel si, fra Karstensens Skibsværft, at vi er godt fornøyde med samarbeidet med Brunvoll. Vi mener, at Brunvoll har et godt produkt, som også våre felles sluttkunder er meget tilfredse med. Det er derfor helt naturlig for Karstensens Skibsværft å fortsette med Brunvoll som, mere eller mindre, eksklusiv leverandør av thruster-løsninger.

Brunvoll har sikret kontrakter til følgende nybygg hos Karstensens Skibsværft:

Nybygg nr. 461 «Ginneton»

Det svenske rederiet Gifico skal bygge en 63,8 meter lang tråler. Brunvoll skal levere thrustersystem bestående av 2x700kW sidepropeller og BruCon kontrollsystem.

Nybygg nr. 468 «Gollenes»

Rederiet Gollenes AS i Herøy har inngått kontrakt om bygging av en 69,99 meter lang tråler som skal erstatte fartøyet med samme navn, bygget ved samme verft for 10 år siden. Brunvoll skal levere BruCon kontrollsystem, thrustersystem bestående av 2x950kW sidepropeller og et hybrid fremdriftsanlegg med 4500mm hovedpropeller og et reduksjonsgir med PTO/PTI designet for elektrisk modus, power take home-modus og boost-modus.

Nybygg nr. 470 «Christina S»

Det skotske rederiet Christina S Fishing Company har inngått kontrakt om bygging av en 77 meter lang pelagisk tråler hvor Brunvoll skal levere thrustersystem bestående av en sidepropell på 950kW og en opptrekkbar azimuth kombi thruster på 850kW i baugen, samt BruCon kontrollsystem.

Nybygg nr. 471 «Sille Marie»

Kristiansandsrederiet Sille Marie AS har signert kontrakt for design, bygging og levering av en ny 65,90 m pelagisk tråler som skal få navnet «Sille Marie». Brunvoll skal levere thrustersystem bestående av 2x700kW sidepropeller og BruCon kontrollsystem.

I tillegg til de fire nevnte ordrene har Brunvoll avtale om leveranser til ytterligere to fiskefartøyer der noen avklaringer gjenstår før kontraktene kan offentliggjøres.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Arne Tennøy
Sales Manager 
M: +47 91 67 68 11
E: arne.tennoy@brunvoll.no

www.brunvoll.no

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024