Brunvoll fremdrift og thruster system til “Polarbris”

Member news | 20 January 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Brunvoll har signert kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S i Danmark, for fremdrift og manøvreringssystem for «Polarbris», en snurrevad båt for Polarbris AS i Norge. Fartøyet er både designet av og skal bygges ved Karstensens Skibsværft.  

“Polarbris” for Polarbris AS, som er utstyrt med Brunvoll fremdrift og thruster system. Illustrasjon laget av Karstensens Skibsværft som har designet fartøyet. 

Leveransen fra Brunvoll består av integrert system for fremdrift med en CP-propell i dyse og Gir med kraftuttak, og manøvrering med tunnelthrustere og nedsenkbar Azimuth Combi Thruster, samt kontrollsystem for fremdrift og manøvrering. 

I valg av systemkonfigurasjon for Polarbris, la rederiet vekt på manøvrerbarhet og effektivitet, noe som resulterte i CP-propellsystem med stor diameter og nedsenkbar azimuth kombithruster. «Det er kanskje ikke så vanlig å ha en nedsenkbar asimuth-thruster i en snurrevadbåt, men med vår gode erfaring fra linebåten «Atlantic» så var det viktig for oss å ha denne funksjonen også i Polarbris», sier Kjell-Gunnar Hoddevik, administrerende direktør i Polarbris AS. Hoddevik understreker fordelene med den nedsenkbare azimuth kombithrusteren gjennom økt effektivitet under fiske, og redundans i nødssituasjoner. 

Brunvoll har lykkes med å sikre flere kontrakter innen fiskeri og havbruk. Geir-Arne Kaspersen, salgsdirektør i Brunvoll vil fremheve viktigheten av et godt samarbeid med rederen. «Det er en glede å jobbe med engasjerte kunder. Basert på deres kunnskap og iver etter å ha effektive tekniske løsninger, har vi sammen landet en god systemkonfigurasjon for Polarbris», sier Kaspersen. 

Kaspersen trekker videre frem det store engasjementet hos fiskebåtredere generelt som pådriver for utvikling av effektive løsninger for bærekraftig fiske. Det nære samspillet med designere, eiere og verft har i årevis gitt Brunvoll førstehåndskunnskap om utfordringene i bransjen, som har bidratt til utvikling av optimaliserte systemer for fremdrift, manøvrering og automatisering. 

For mer informasjon vennligst kontakt: 
Geir-Arne Kaspersen, VP Sales, Brunvoll, Tlf: +47 918 93 252 
Arne Tennøy, Sales Manager, Brunvoll, Tlf: +47 916 76 811 

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024