Brunvoll framdrift og manøvrering til moderne brønnbåter for Intership

Member news | 27 September 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Brunvoll har signert kontrakt for levering av framdrift, manøvrering, og kontrollsystem til 2 store brønnbåter til rederiet Intership AS. Fartøyene er designet av Salt Ship Design AS, og skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Moderne brønnbåter for Intership AS, designet av Salt Ship Design AS, som skal bygges ved Sefine Shipyard, Tyrkia. Begge båtene skal utrustes med Brunvoll framdriftssystem, thrustere og kontrollsystem. Illustrasjon: Salt Ship Design AS.


Brunvoll skal levere framdrift og manøvrering på begge båtene. Det er ulike framdriftssystem på de to fartøyene, hvor den største båten på 6500m3 skal utrustes med 2 Azimuth framdriftsthrustere og 2 sidethrustere i baugen, mens båten på 4000m3 skal utrustes med CP-propell og tomotors gir, 2 sidethrustere i akterskipet og 2 sidethrustere i baugen. Begge båtene skal utstyres med BruCon kontrollsystem for framdrift og manøvrering, og DP-system (Dynamisk posisjonering) som muliggjør lasting og lossing i distanse fra merdene under krevende forhold.


Brunvoll utvikler framdrift- og automasjonssystemer for å imøtekomme spesifikke forhold for ulike skipstyper. Brønnbåter har behov for plassbesparende utstyr og god fleksibilitet både i fysisk arrangement i motorrommet, og i motorytelse for å møte ulike operasjonsmodus. Brunvolls TS800-gir er et kompakt twin-in single-out reduksjonsgir designet for to el-motorer og en propell, hvor propellen kan drives av en eller begge el-motorene alt etter behov for ytelse. Motorene kan plasseres både foran og bak giret, og dermed tilpasses tilgjengelig plass i motorrommet. Et konvensjonelt CP-propellsystem sørger for god effektivitet for båter med varierende driftsprofil, som f.eks. ulik lastkondisjon i transit operasjon. Brunvolls azimuth framdriftsthrustere er designet for høy effektivitet og god manøvrering, og vil gi optimal effektivitet under manøvrering og i DP-operasjoner.


Optimaliserte framdriftssystemer kombinert med moderne automasjons- og kontrollsystem sørger for økt effektivitet og fleksibilitet i operasjon, som reduserer både energikostnader og utslipp.


«Disse to fartøyene er hybridbåter med betydelige batteripakker som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav, og skal fullspekkes med norsk utstyr. I valg av framdriftskonsept er det lagt vekt på å bruke kjent teknologi som fungerer godt i andre segment som opererer under krevende forhold, som f.eks. offshore», sier Kjetil Opshaug, COO i Intership.


Brunvoll på sin side har lang og god erfaring fra levering av både Azimuth framdrift og CP propell med twin-in single-out gir som effektive løsninger for ulike fartøy. Arnfinn Brautaset, salgssjef i Brunvoll vil fremheve viktigheten av et godt samarbeid med reder og designer. «Det er en glede å jobbe med engasjerte kunder. Basert på deres kunnskap og iver etter å ha effektive tekniske løsninger, har vi sammen landet gode systemkonfigurasjoner», sier Brautaset. Han legger også vekt på viktigheten av at norske rederier tar med norske utstyrsleveranser i sine nybygg uansett om de bygges i Norge eller på utenlandske verft, og er takknemlig for at Intership valgte komplett Brunvoll system for framdrift, manøvrering og kontrollsystem.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Arnfinn Brautaset
Sales Manager, Brunvoll
Tlf: +47 915 77 678

Joar Heggset
Sales Manager
Brunvoll
Tlf: +47 916 30 640

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024