Banebrytende LCA avtale

Member news | 25 March 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Rem Offshore og Metizoft har inngått en banebrytende LCA-Avtale på to nye Construction Service Operations Vessels (CSOV) som skal byggjast av Vard Group i Norge og Vietnam.

Livssyklusanalyse eller livsløpsvurdering (LCA) er en metode for å skape et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inklusive all transport og all energibruk i mellomleddene.

Alle produkter forårsaker en eller annen form for miljøpåvirkning gjennom sin livssyklus, være seg fra uttak av naturressurser, gjennom design, produksjon, logistikk, markedsføring, distribusjon, slag, bruk eller i avhendingsfasen. Gjennom å undersøke hvilke steg i produksjonskjeden hvor miljøpåvirkningen er størst, kan bedrifter rette sine anstrengelser for å bedre miljøet i riktig retning og skape et effektivt miljøsystem.

I dette tilfellet vil det være ekstra interessant å se på forskjellen i miljøpåvirkning med å bygge identiske fartøy ihhv Norge og Vietnam. En kan videre benytte fremskaffet underlag til å vurdere hvordan fremtidige generasjons fartøy skal kunne forbedre sitt klimaavtrykk.

De ulike leverandører sine bidrag i denne sammenheng blir ytterst viktig. LCA dokumentasjonen er allerede i bruk i andre næringer og viser helt klart økt bærekraftsfokus. – « Dette blir alfa og omega for leverandører som har som mål å ligge i tet i den maritime utviklingen, sier Grunder i Metizoft, Gry Cecilie Sydhagen.  

-«For at vi skal kunne fortsette å satse på nye tjenester og løsninger, er vi heilt avhengig av support fra kundegrensesnittet slik vi får testa ut våre løsninger. Vi er særs takknemlige for at Rem Offshore tek samfunnsansvar både overordnet for miljø og mot oss som leverandør til den maritime næringen. Akkurat slik klarer vi å generere positive ringvirkninger, sier Sydhagen.

Hun legger også til at kompleksiteten og omfanget av disse prosjektene ikke tidligere har vært utført i den maritime næringen. Verken lokalt eller globalt.

-«Den datamengden som blir samlet inn på våre to nybygg vil gi oss en plattform til å kunne velge mer bærekraftige komponenter og system både på våre nybygg samt eksisterende tonnasje. Løsningen Metizoft skal levere vil oppfylle og overgå eksisterende krav fra våre investorer, banker samt sluttkunder, og ikke minst bidra til å realisere REM sine egne bærekraftsmål som et ledd i vår ESG-strategi», sier CEO i REM Offshore, Fredrik Remøy.

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024