ÅRSMØTE I NME

Member news | 9 March 2016
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
NME avholdt sitt årsmøte tirsdag 8. mars 2016 i Rådhusgt. 25, 7 etasje hos Rederiforbundet. Det var 20 stemmeberettigede tilstede og 10 fullmakter.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

[wpmem_logged_in]

I tillegg til de vanlige årsmøte postene ble nye vedtekter for NME godkjent.

Nytt styre ble også valgt og hva var vel mer passende enn at vi på kvinnedagen valgte vår første kvinnelige styreleder: Hilde Risan Kongsberg Maritime AS.

Ellers består det nye styret av Siri Sana Jotun AS, Roger Kristensen Restech Norway AS, Arne Søllesvik Tranberg AS, Tove Ottesen Souto Jets Vacuum AS og varamedlem Frode Helland-Evebø Clean Marine AS. Vi gratulerer.

Følgende styresammensetning i 2016 ble valgt.

Nestleder blir valgt av styret på første styremøte 19. april 2016.

Leder: Hilde Risan, Kongsberg Maritime (velges for 1 år)

Styremedlemmer:
Roger Kristensen, Restech Norway AS (velges for 2 år)
Tove Souto, Jets Vacuum AS (ikke på valg i 2016)
Arne Søllesvik, Tranberg AS (velges for 2 år)
Siri Moldestad Sanna, Jotun AS (velges for 2 år)
Varamedlem:
Frode Helland-Evebø, Clean Marine AS (velges for 2 år)

Valgkomiteen:
Marius Anda-Olsen, Anda-Olsen AS (gjenvalg, velges for 1 år)
Lars Erik Lunøe, Maritime Protection AS (Gjenvalg, velges for 1 år)

Repr. i Maritimt Forum styre:
Erlend Prytz

Det ble en konstruktiv debatt om foreningens nye vedtekter. Selv om tidene er vanskelige var det en positiv stemning blant de fremmøtte.
[/wpmem_logged_in]

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024