Accel-KKR Makes Majority Growth Investment in NAVTOR

Member news | 27 August 2020
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tor Svanes, CEO and Founder of NAVTOR

Egersund, Norway and London, UK – 27th August 2020 – NAVTOR, the leading provider in navigational software for the maritime industry, today announced that it has received a majority growth investment from Accel-KKR, a leading global software-focused investment firm headquartered in Silicon Valley.  

The investment also marks Accel-KKR’s 42nd completed investment in the EMEA region since 2013 when it established a European headquarters, making Accel-KKR one of the most active software private equity firms in Europe and specifically, Scandinavia. It also marks Accel-KKR’s 15th completed investment globally since the second half of March 2020.

NAVTOR is the world’s leader in cloud-based e-navigation solutions including Electronic Navigational Charts (ENCs), digital maritime publications, route optimization and fleet management across an integrated platform – effectively providing all critical voyage information at the fingertips of navigators and solving the complex challenges of passage planning. The global maritime e-navigational industry is on a multi-year technological expansion in large part due to new regulations, an increased focus on safety and ESG goals and advances in technology.

“The entire NAVTOR team is very excited to work with Accel-KKR in our continued momentum as a leader in the e-navigational space,” said Tor Svanes, CEO and Founder of NAVTOR. “Through a relentless focus on serving the needs of commercial seafaring fleet managers and navigators, we have built a superior technological offering with an industry-leading reputation for customer service and support. We look forward to writing NAVTOR’s next chapter together with the AKKR team.”

Børge Hetland, Chief Commercial Officer and Co-Founder of NAVTOR added, “With Accel-KKR’s backing, we see tremendous opportunities to take NAVTOR to the forefront of our industry, and to further serve our customers with a total ship operations platform – from navigation excellence to fleet optimization and crew performance.  Specifically, we are very excited to be working with Accel-KKR given their breadth of software-specific and M&A capabilities to accelerate NAVTOR ‘s top-line growth.”

“The sheer size of the global maritime industry and the continuing digitization of fleets bode well for the future of NAVTOR,” said Maurice Hernandez, Head of the European office at Accel-KKR. “Pairing NAVTOR’s mission-critical software and the deep domain expertise of its management team with AKKR’s know-how in accelerating growth in software companies will lead to exciting outcomes for the marketplace and customers. We look forward to working closely with the NAVTOR team in the coming months and years.”

Accel-KKR partnered with Crescent Capital Group LP via its European Specialty Lending strategy on financing for this investment. 

ABG Sundal Collier served as M&A and debt advisor to Accel-KKR.  Brodies LLP, Kirkland & Ellis and Selmer served as legal advisors to Accel-KKR. Pareto Securities and Advokatfirmaet Schjødt AS served as M&A and legal advisors, respectively, to the sellers.

About NAVTOR:

NAVTOR has established itself is a world leader in e-navigation since launching in 2011, providing innovative e-navigation solutions, and as a total supplier of navigational products and services for the maritime sector. The company strives to make life easier for navigators, and safer, clearer and more efficient for shipowners, ship managers and operators. ​

In 2012 the firm released the world’s first type approved Pay As You Sail ENC service, and followed in 2014 with the launch of NavStation, the world’s first digital chart table. The company has grown quickly and established a network of subsidiaries and distributors worldwide, spanning Norway, Singapore, Japan, Sweden, Russia, the United States, and the United Kingdom. For more information, visit www.navtor.com.

About Accel-KKR:Accel-KKR is a technology-focused investment firm with over $9 billion in capital commitments. The firm focuses on software and IT-enabled businesses, well-positioned for topline and bottom-line growth. At the core of Accel-KKR’s investment strategy is a commitment to developing strong partnerships with the management teams of its portfolio companies and a focus on building value alongside management by leveraging the significant resources available through the Accel-KKR network. Accel-KKR focuses on middle-market companies and provides a broad range of capital solutions including buyout capital, minority-growth investments, and credit alternatives. Accel-KKR also invests across a wide range of transaction types including private company recapitalizations, divisional carve-outs and going-private transactions. Accel-KKR is headquartered in Menlo Park with additional offices in Atlanta and London. Visit www.accel-kkr.com for additional information.

###

Media Contacts:

For NAVTOR: 

Ine A. Haneferd, Marketing & Communications Manager, NAVTOR

ine.haneferd@navtor.com

+47-45 60 28 01

For Accel-KKR: 

Todd Fogarty, Partner, Kekst CNC

todd.fogarty@kekstcnc.com

+1 212 521 4854

For Norwegian version see below.

Accel-KKR investerer i NAVTOR, verdens ledende leverandør innen e-Navigasjonsløsninger til den maritime industrien.

Egersund, Norge og London, Storbritannia – 27. august 2020

NAVTOR kunngjorde i dag at selskapet har fått en ny hovedaksjonær; Accel-KKR, et ledende globalt software-fokusert investeringsselskap med hovedkontor i Silicon Valley.

Investeringen markerer også Accel-KKR sin 42. investering i EMEA-regionen siden 2013, da de etablerte et europeisk hovedkvarter. Dette gjorde Accel-KKR til et av de mest aktive software-fokuserte Private Equity selskapene i Europa og da spesielt i Skandinavia. Det markerer også 

Accel-KKR sin 15. investering globalt siden andre halvdel av mars 2020.

NAVTOR er verdens ledende leverandør innen utvikling, teknologi og distribusjon av innovative 

e-Navigasjonsløsninger for shipping, og er en totalleverandør av navigasjonsinformasjon og -tjenester til verdens handelsflåte. NAVTOR har bygget en portefølje av nyskapende produkter og tjenester som muliggjør smartere shipping, ved å gi kundene en komplett operasjonell oversikt, og som gjør det mulig for mannskap på sjø og land å jobbe som ett samlet team. Dette øker automatiseringen av oppgaver og gir en bedre utnyttelse av ressursene. Den globale maritime navigasjonsindustrien er i stadig vekst og utvikling, blant annet på grunn av nye forskrifter, økt fokus på sikkerhet og bærekraftige mål, samt fremskritt innen den maritime teknologien.

“Hele NAVTOR-teamet er veldig glad for å samarbeide med Accel-KKR gjennom vår videre vekst, og for å ivareta vår ledende posisjon i e-Navigasjonsmarkedet» sier Tor A. Svanes, administrerende direktør og grunnlegger av NAVTOR. “Gjennom et målrettet fokus på å betjene behovene til aktører i den maritime bransjen, har vi bygget opp et vidt spekter av teknologiske løsninger så vel som å ha opparbeidet et betydelig renommé på kundeservice og teknisk support. Vi ser nå frem til å skrive NAVTOR sitt neste kapittel sammen med AKKR-teamet.”

Børge Hetland, salgs- og markedsdirektør og en av gründerne i NAVTOR tilføyer; “Med Accel-KKRsin støtte, vil vi kunne levere enda bedre og mer komplette e-Navigasjonsløsninger til våre kunder, og fortsatt være i front av teknologiutviklingen i vår bransje. Vi ønsker å ha fokus på kundene våre, gi dem mer verdi og hjelpe dem til å bli mer effektive når det kommer til navigasjon og optimalisering av skip og flåte. Vi er også veldig glade for å jobbe med Accel-KKR når det kommer til deres kompetanse og erfaring innen M&A. Dette vil bety at vi itilegg til organisk vekst også kan vokse gjennom fusjoner og oppkjøp for å utnytte og bygge videre på, vår vel-etablerte plattform ombord og infrastruktur mellom båt og land til nærliggende produkter og tjenester.

“Den betydelige størrelsen på den globale maritime næringen og den stadige digitaliseringen av skipsflåtene, er en stor fordel for NAVTORs fremtid,” sier Maurice Hernandez, ansvarlig for det europeiske kontoret i Accel-KKR. “Å koble sammen NAVTOR sin unike programvare og den brede ekspertisen til lederteamet med AKKRs kunnskap om å vekstøkning for software-selskaper, vil føre til spennende utfall for markedet og kundene. Vi ser frem til å samarbeide tett med NAVTOR-teamet de kommende månedene og årene.”

ABG Sundal Collier fungerte som M&A og gjeldsrådgiver for Accel-KKR. Brodies LLP, Kirkland & Ellis og Selmer fungerte som juridiske rådgivere for Accel-KKR. Pareto Securities og Advokatfirmaet Schjødt AS fungerte som henholdsvis M&A og juridiske rådgivere for selgerne.

Accel-KKR inngikk samarbeid med Crescent Capital Group LP via sin European Specialty Lending strategi for finansiering av denne investeringen.

Om NAVTOR:

Siden oppstarten i 2011 har NAVTOR etablert seg som verdens ledende leverandør innen utvikling, teknologi og distribusjon av innovative e-Navigasjonsløsninger innen shipping, og er en totalleverandør av navigasjonsinformasjon og -tjenester til verdens handelsflåte. NAVTOR sin misjon er å gjøre den maritime bransje så lønnsom, bærekraftig, sikker og effektiv som mulig.

I 2012 introduserte firmaet verdens første typegodkjente Pay As You Sail (PAYS) ENC distribution service (kart distribusjon), og i 2014 ble verdens første digitale kart-bord, NavStation, lansert.NAVTOR har hatt en spektakulær global vekst, og fra hovedkontoret i Egersund har NAVTOR etablert et nettverk av datterselskaper og distributører over hele verden, med kontorer i Sverige, Singapore, Japan, Russland, USA og Storbritannia. 

For mer informasjon, besøk www.navtor.com.

Om Accel-KKR:

Accel-KKR er et teknologifokusert investeringsselskap med over 9 milliarder dollar i aktiv eierkapital. Selskapet fokuserer på programvare- og IT-relaterte virksomheter, med godt posisjonert topp- og bunnlinje. Kjernen i Accel-KKRs investeringsstrategi er en forpliktelse til å utvikle sterke partnerskap med ledergruppene i porteføljeselskapene, og et fokus på å bygge verdi sammen med ledelsen ved å kunne dra nytte av de betydelige ressursene som er tilgjengelige gjennom Accel-KKR-nettverket. Accel-KKR fokuserer på mellommarkedsselskaper og tilbyr et bredt spekter av kapitalløsninger inkludert oppkjøpskapital, minoritetsvekstinvesteringer og kredittalternativer. Accel-KKR investerer også i en lang rekke transaksjonstyper, inkludert rekapitaliseringer fra private selskaper, divisjonskjøringer og pågående private transaksjoner. Accel-KKR har hovedkontor i San Francisco med flere kontorer i Atlanta og London. 

For mer informasjon, besøk www.accel-kkr.com.

Mediekontakter:

For NAVTOR: 
Ine Akselberg Haneferd, Marketing & Communications Manager, NAVTOR
ine.haneferd@navtor.com

Mob: +47 45 60 28 01,

For Accel-KKR:

Todd Fogarty, Partner, Kekst CNC

todd.fogarty@kekstcnc.com

+1 212 521 4854

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024