Singapore Norway Chamber of Commerce

Category:

Description

Singapore Norway Chamber of Commerce (SNCC) : nettverksorganisasjon med fokus på videreutvikling av forretningsrelasjonene mellom spes. Singapore og Norge og vica versa, men også hele ASEAN regionen.

Kontakt
Erik Borgen
Styreleder SNCC
erikborgen10@gmail.com

secretariat@sncc.no

www.sncc.no

© 2024 Norwegian Maritime Exporters