Stillingsannonse fra Innovasjon Norge: Fagspesialist maritim og olje & gass

Nå er stillingen som skal ta seg av havrommet i Innovasjon Norge med særlig fokus på maritim og olje & gass lyst ut. 

Havrommet omfatter utvikling av nye installasjoner, teknologi og tjenester for å utnytte havets ressurser; i og på havbunnen, produksjon og fangst av bioråvarer i vannmassen, transport og andre aktiviteter på overflaten, produksjon av ren energi.
For å videreutvikle havrommet i Innovasjon Norge søker vi en som blir Innovasjon Norges faglige hovedkontakt for området. Vedkommende vil få et særskilt ansvar for områdene maritim og olje & gass.

© 2023 Norwegian Maritime Exporters