INVITASJON TIL NMES MEDLEMMER: MØTE MED DET TYSKE NÆRINGSRÅDET I HAMBURG

Den norske regjeringen har nylig bestemt seg for å kjøpe nye u-båter fra det tyske verftet TKMS. Denne avtalen åpner for mange muligheter for økt bilateralt næringssamarbeid utover denne kontrakten, også på det sivile området. Norsk næringsliv har også økt sitt engasjement i tysk maritim sektor. Bl.a. har Siem-gruppen overtatt skipsverftet Flensburger og Statoil er delpartner i et stort nytt offshore vindkraft-anlegg (Arkona) i Østersjøen.

Du må være innlogget som medlem for å lese resten av saken.

© 2023 Norwegian Maritime Exporters