Month: April 2020

Pressemelding: Maritim Næring står i fare for å bli halvert

Pressemelding: Maritim Næring står i fare for å bli halvert

Effekten av koronapandemien og oljeprisfallet får dramatiske konsekvenser for den norske maritime klyngen. Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim industri, og det haster med motkonjunkturtiltak. Norsk maritim sysselsetting vil falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det […]

© 2021 Norwegian Maritime Exporters